De Orde van den Prince

 

De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Amicitia et tolerantia

 

Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

  • 9
    nov
    2017

    ALD Leuven: van Collegium Trilingue tot nanotechnologie

    ‘Leuven. Eeuwenoud, springlevend.’ Zo presenteert de stad zich aan de buitenwereld en zo heeft het gewest Brabant-Oost Leuven ook gepresenteerd aan de deelnemers van de Algemene Ledendag. Met bijna 600 zijn de leden en hun partners naar Leuven gekomen… Lees meer...