De digitale in/uitsluiting In Vlaanderen: een stand van zaken post-covid lockdown.

Vergadering online!

Terugblik

Digitale ongeltterdheid, digitale in/uitsluiting In Vlaanderen zijn zeker onderwerpen die door de covid lockdown meer dan ooit actueel zijn. 

Hiervoor nodigden wij op ons scherm professor Ilse Mariën uit, researcher aan de Vrije Universiteit Brussel imec-SMIT. 

Tijdens de lezing werd in de eerste plaats ingegaan op de achterliggende oorzaken van digitale uitsluiting en hoe deze zich op scherp hebben gesteld tijdens de lockdown. In de tweede plaats worden er een aantal oplossingen aangereikt die nodig zijn om de gelijke kansen van iedere burger in een digitaal Vlaanderen te waarborgen.

Ilse Mariën behoort tot de groep vooraanstaande en vaak geconsulteerde wetenschappers en denkers die reflecteren over de vraag hoe wij, de samenleving, de politiek, enzovoort met de ervaring van deze coronacrisis verder moeten.

Zo blijkt uit de Digimeter van onderzoekscentrum Imec dat 20,3% van onze bevolking de technologische groei niet kan bijhouden. Bijna één op drie is zelfs bang om technologie te gebruiken. Toch worden mensen verplicht om mee te zijn in deze digitale wereld. Maar de hulp om de juiste digitale weg te vinden, blijft uit.

De Vlaamse overheid wil dat alle transacties met de overheid digitaal gebeuren. Maar de overheid vergeet achterom te kijken. Volgen alle burgers? En wie zit er achteraan in het peloton? De samenleving kent burgers talrijke rechten toe. Maar wat als ze die niet realiseren omdat ze verloren lopen in de digitale wereld? 

Heel wat werklozen die door de VDAB begeleid worden naar een baan hebben niet eens een mailadres. Velen onder hen zijn digitaal ongeletterd en dit terwijl de hele sollicitatiewereld  online verloopt!

NT&C-coördinator Dirk Van Bogaert zorgde voor het laatste woord. Hij koos voor 'Wees altijd zacht voor hen die eenzaam zijn' (Adriaan-Roland Holst), de vele eenzamen tijdens deze Corona-tijden indachtig...

Een activiteit georganiseerd door: 

't Wit Lavendel is een afdeling met leden uit Antwerpen en omgeving. We hechten veel belang aan amicitia en tolerantia, evenals aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur in de meest brede zin van het woord.

Kort

Wanneer: 
dinsdag, 15 september, 2020 - 20:00
Spreker: 
Ilse Mariën - VUB - IMEC/SMIT
Op te nemen in de jaarlijkse sprekerslijst
Over de deelname: 
17 leden namen deel.