De Orde tijdens een coronazomer

In de vorige twee PrincEzines stond een groot aantal verhalen, dagboekfragmenten, overpeinzingen, afdelingsboekjes, gedichten, video’s en nieuwsbrieven over de Orde in tijden van corona. In de loop van deze zomer was er een kentering te zien van virtuele naar meer 'echte' bijeenkomsten. We zagen verslagen over bijeenkomsten in de buitenlucht en aankondigingen van 'gewone' bijeenkomsten in september, wel coronaproof natuurlijk. Wat viel ons zoal op in de 'coronabijdragen' van de afgelopen twee maanden die ons onder ogen kwamen op de afdelingspagina's?

Bredase bijeenkomsten buiten

De afdeling Breda hield haar vergaderingen deze zomer buiten. 'Humor in 1561' was het thema eind juli. Ze hebben een mooi en rijk-geïllustreerd verslag van de lezing op hun afdelingspagina gezet. Het verslag over de bijeenkomst van eind augustus over 'Koning van Europa - Leopold I von Saksen-Coburg-Saalfeld', de man die in 1831 'democratisch' tot koning der Belgen werd verkozen en die in binnen- en buitenland gezien werd als een toonbeeld van de moderne monarch (aldus de aankondiging), volgt hopelijk nog, want het klinkt interessant…

Bijeen in het bos: Apeldoorn

De afdeling Apeldoorn kwam eind juli bijeen voor een 'Slotavond in de natuur'. In het bos. Met veel deelnemers. Een inhoudelijk verslag staat niet op de afdelingspagina, wel een mooie foto van de bijeenkomst.

Bezoek aan beeldentuin

De afdeling Genk bezocht half september het centrum voor beeldende kunst GLO'ART in Lanaken, inclusief een rondleiding van drie gidsen door de beeldentuin. Veel van de honderden kunstwerken waren verzameld door een Maastrichtse mecenas, die kunstenaars uitnodigde bij hem te verblijven. Ze moesten dan wel een kunstwerkje achterlaten…

Professioneel praten over de eigen ervaringen

De afdeling De Meijerij organiseerde begin juli een extra bijeenkomst, die vooral bedoeld was om de leden te laten praten over hun eigen ervaringen tijdens de coronacrisis. De persoonlijke discussie werd professioneel aangepakt en het bleek een manier van bijeenkomen die volgens de leden vaker op het programma mag komen. Eind augustus was er ook nog een bezoek aan de grote tuin van het museum van Bernard Vekemans over - jawel - was- en strijkattributen.

Eerste digitale boekbespreking

De afdeling Leuven hield medio mei haar eerste digitale vergadering, een boekbespreking via Zoom. Een maand later volgde de jaarlijkse wandeling onder leiding van een geoloog. Er waren misschien maar zes deelnemers, maar die leerden wel alles over oeverwallen, komgronden, knuppelpaden en bevers. En hoe houdt Leuven droge voeten?

Covid-19 en de economie

De afdeling Westhoek zocht het eind mei digitaal dichtbij de actualiteit: een economische analyse van de Covid-19 pandemie. Wat staat ons allemaal nog te wachten? De analyse van de spreker: de economie van Europa krimpt in 2020 met 11% en in 2021 met 7%. Lees meer goed nieuws op de websitepagina van de afdeling. In juni volgde een 'kleine klapper' waar elf deelnemers vertelden over hun coronatijd.

Trump, narcisme en Nijmegen

Hoe zit het met de narcistische en antisociale persoonlijkheidskenmerken van president Trump, wilde de afdeling Nijmegen eind juni graag onderzoeken tijdens een digitale lezing. De spreker had slecht nieuws voor de deelnemers…

Het gevecht met Covid-19 – de ballade
 

Van vleermuizen overgesprongen                                                                                       

- Had China niet goed opgelet?-

verwoestte het honderden longen;                                                                                

dat was echter ver van ons bed.
 

Het is de eerste strofe van niet minder dan 55 in totaal, die Ordelid Jos Wilmots, Limburg I, heeft gedicht over de pandemie. Het eindigt nog enigszins positief:
 

Voorzichtigjes moeten we blijven,                                                                                           

de ellebooghandendruk baat.                                                                                                 

Geen knuffels, geen wangetjes wrijven.    

En kussen doen we mondjesmaat.

 

Foto: De afdeling Genk op bezoek aan de beeldentuin GLO'ART in Lanaken.