Afdelingsbijeenkomsten in coronatijd: gedichten, wandeltochten en digitale uitsluiting

Bijeenkomen op een - min of meer - 'normale' afdelingsvergadering durfden veel afdelingen de afgelopen weken niet aan. Wat deden de afdelingen dan wel? Na een kleine - en vast niet volledige - speurtocht op onze website vonden wij wandeltochten, online bijeenkomsten, gedichten en zelfs 'gewone' bijeenkomsten, wel coronaproof. Over, onder andere, gekleurde zeshoeken, digitale uitsluiting, het woord 'verloskundige', de waarde van geld en het beleg van Oostende.

De afdeling Keerbergen ging wandelen in Lier. Met mondmaskers, draadloos audiosysteem en twee gidsen uit de eigen afdeling om de historisch-poëtische herfstwandeling in goede banen te leiden. De vraag waarom de brug over de Nete instortte toen Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige trouwden wordt wel opgeworpen in het verslag op hun afdelingspagina, maar niet beantwoord. We wachten op het verslag van de volgende wandeling in Lier. Het verslag van de afdeling Keerbergen bevat alvast een mooie collectie foto's.

Ook de afdeling Limburg I wandelde, in Haspengouw. Tijdens de wandeling bepaalden de deelnemers zelf wat de correcte aan te houden afstand was, met wie ze wensten te ‘bubbelen’ en of ze dat met of zonder mondkapje wensten te doen. Uiteindelijk is er niemand voorgoed verloren gelopen dankzij - of ondanks - de vele oranje kruisjes, rode bolletjes, groene vierkantjes, blauwe rechthoekjes, gele ruiten en gekleurde zeshoeken die de deelnemers onderweg tegenkwamen.

De afdeling Arnhem organiseerde een 'buitendag', inclusief bezoek aan het twaalfde-eeuwse kasteel Huis Bergh met een collectie van Middeleeuwse kunstvoorwerpen.

Antwerpen 't Wit Lavendel organiseerde een online vergadering over een zeer toepasselijk thema in deze tijden: digitale ongeletterdheid en digitale in- en uitsluiting in Vlaanderen. Bijna een op de drie Vlamingen is bang om digitale technologie te gebruiken, zo wist professor Ilse Mariën van de Vrije Universiteit Brussel te melden. Heel wat werklozen die door de VDAB (voor de Nederlanders: het Vlaamse UWV) begeleid worden naar een baan hebben niet eens een mailadres, terwijl sollicitaties vaak volledig online verlopen.

De afdeling Haspengouw publiceerde in augustus de poëziebundel Kersen met pitten. Niet toevallig vernoemd naar de Haspengouwse fruitbomen. Voorzitter Peter Lepez beschreef de pitten van de kersen als 'de kern en zij symboliseren het brandend vlammetje van ons engagement, onze Princelijke roeping om de Nederlandse taal en cultuur te blijven uitdragen, ook in moeilijke tijden'. Er staan vooralsnog nog geen gedichten uit de bundel op de afdelingspagina.

De afdeling Haspengouw organiseerde begin oktober ook een 'normale' vergadering, in de hoop dat dat het nieuwe normaal zou worden. Gastspreker was Joop van der Horst, emeritus professor Nederlandse taalkunde aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven. Het thema: Waar gaat het met onze taal naar toe? Neem bijvoorbeeld het woord verloskundige. Wie wordt er verlost? Vijftig jaar geleden was dat zeker de moeder, nu kan ook het kind verlost worden...

Geld stond in september centraal in Antwerpen Plantiniana. Een alinea uit het verslag op de afdelingspagina over de lezing van emeritus professor filosofie en economie Antoon Vandevelde: "Geld is geïnstitutionaliseerd vertrouwen. Geld heeft alleen zin indien we erop kunnen vertrouwen dat het eeuwig zijn waarde behoudt. Als er twijfel ontstaat dat het geld in de toekomst nog zal worden aanvaard, valt de hele geldconstructie in elkaar. Maar als je er wel kan op vertrouwen dat het geld eeuwig zijn waarde behoudt, krijgt het een quasi-goddelijke status."

De afdeling Oostende richtte zich begin oktober op het beleg van Oostende tussen 1601 en 1604. Aan het begin van de belegering werd in één maand 75.000 pond kruit verschoten door de Spaanse en Italiaanse belegeraars. Uiteindelijk moesten de belegerden zich eervol terugtrekken. Oostende was inmiddels verwoest.

 

 

De afdeling Londen had een Engelstalig 'Poems om the pandemic' intermezzo van afdelingslid Heleen Mendl-Schrama op haar derde digitale vergadering. Er staan nog meer gedichten op de afdelingspagina.

Also such a time passes by
The Great Expectations
Not fulfilled, the faces
Not seen, the hands
Not clasped, the dishes
Not dished out, the quietude
Of it all – killing ..........

Heleen Mendl‐Schrama
13‐6‐2020