Nieuw bestuurslid Ruud Hagenouw met een nieuwe DB-portefeuille: coronabeleid

Na de herverkiezing van Godelieve Laureys als president heeft zij een Dagelijks Bestuur samengesteld, waarin vier leden uit haar 'oude' bestuur opgenomen zijn, al zullen die niet allemaal de volledige termijn van drie jaar in functie blijven. Er zijn ook twee nieuwe gezichten, waarvan we er eentje in deze PrincEzine voorstellen: Ruud Hagenouw, portefeuillehouder coronabeleid. Hoe gaat hij zijn medische en managementervaring inzetten? Het coronavirus gaat hij, naar eigen zeggen, niet verslaan, maar wat gaat hij wel doen in het bestuur? En wat heeft niemand hem binnen de Orde verteld?

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien gehad?

In het begin van deze eeuw moest ik als landelijk voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor de Geneeskunde een lezing geven aan het Instituut Defensie Leergangen in Ypenburg. Daar ontmoette ik Willem Kamminga, luitenant-kolonel buiten dienst. We raakten aan de praat en hij vertelde mij vol enthousiasme over de Orde van den Prince. Hij woonde in Eersel en was lid van de afdeling Maasland. Hij nodigde mij uit een bijeenkomst bij te wonen. Willem Kamminga heeft mij geïntroduceerd in de afdeling en ik werd enthousiast over de doelstellingen van de Orde. Na een aantal jaren lid geweest te zijn in de afdeling Maasland ben ik overgeschreven naar de afdeling Heerlen. Met veel plezier ben ik daar lid geworden en heb er ook de functie van voorzitter mogen bekleden. Al bij al ben ik nu een kleine twintig jaar lid van de Orde.

Wat doet of deed u naast de Orde van de Prince?

Mijn professionele carrière heeft zich afgespeeld in de gezondheidszorg. Ik heb als arts ouderengeneeskunde gepraktiseerd en ben langzamerhand in het management terecht gekomen. Mijn laatste functie was directeur van de GGD Zuid-Limburg. Daarnaast heb ik vele bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld. Na mijn pensionering heb ik nog enige jaren in deeltijd als docent gewerkt aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Maastricht en toezichthoudende functies in de gezondheidszorg vervuld.

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Zoals gezegd spraken de doelstellingen van de Orde mij zeer aan. De afdeling Maasland kreeg in die tijd een vrouwelijke, zeer enthousiaste voorzitter, die alle leden betrok bij de activiteiten van de afdeling. Maasland had een gemengde samenstelling van Belgische en Nederlandse leden, dit gaf een speciale dimensie aan de bijeenkomsten.

Waarom wilde u bestuurslid worden? Waarom deze functie? Hoe is dat gegaan?

De president van de Orde, Godelieve Laureys, heeft mij gevraagd om voor één jaar een speciale portefeuille op mij te nemen binnen het bestuur. Als portefeuillehouder inzake het coronabeleid zal ik adviseren op al wat leeft aan vragen inzake het coronavirus binnen de Orde en de invloed die dit virus heeft op de afdelingen.

Wat is het belangrijkste dat u gaat oppakken?

Hoe kan ik samen met de overige bestuursleden, ondanks de pandemie, de voortgang van de activiteiten van de Orde borgen? Hoe kan ik als spil fungeren tussen de afdelingen, de gewesten en het Dagelijks Bestuur? Hoe kunnen we ideeën uitwisselen om de afdelingen levendig te houden? Hoe kunnen we de sociale cohesie binnen de orde behouden?

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Ook Ruud Hagenouw heeft het coronavirus niet kunnen verslaan.

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Mij het woord geven.

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Ze hebben het mij niet verteld!