Drs. Theo Kralt en zijn grondige studie over de schilder Discart. In september 2020 mocht burgemeester van Zaanen een exemplaar ontvangen, in maart 2021 burgemeester Marcouch.

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.