Zoom vergadering E-M januari 2021

(vanwege privacy is de foto vager)

Terugblik

Verslag:
Bestuurswisseling in 2020:  Na 12 jaren in twee episodes heeft Ward Coppens het stokje overgedragen. Namens de afdeling gaf het bestuur hem een waardevol boek van Prince-lid Edward De Maesschalck: De graven van Vlaanderen.
Het huidige bestuur bestaat uit: Rutger Hornikx, voorzitter ad interim; Wim Impens, secretaris; Johna Christiaens, penningmeester; Danny Jamers, NT&C. Wim stelde zich voor als nieuw bestuurslid.

“Heer, heb meelij met de Belgen”, een tekst van Freek de Jonge, werd door Ward Coppens voorgedragen. Het was een leuke, halve poging van Freek om wat over de grens te begrijpen.

Ruud Hagenouw, OvdP adviseur voor corona, gaf in zijn update het advies om voorzichtig te blijven, zeker tot in 2022.

(voor Princezine: als uit 16 afdelingen wereldwijd 43 mensen heel erg nieuwsgierig zijn hoe dat iedereen het onderwijs ‘gewoon’ en in coronatijd aanpakt, dan is het zoiets als een webinar, niet?)

Het Nederlands Onderwijs in het Buitenland: Manhattan, Curaçao, Londen en meer.

Tbilisi, Georgië:
 Ruud Hagenouw, nog aan de microfoon, legde uit dat zijn afdeling Heerlen al jarenlang de universiteit van Tbilisi, Georgië ondersteunt m.b.t. het docentschap Nederlandse taal. Er komen ook studenten naar Nederland. Een enkele groeit door en wordt zelf een grote speler in het terrein.

NL school het Klokhuis, New York, VS:
Loura Zijdel (voorzitter afdeling Manhattan) en Veerle Vandecasteele, beiden schooldirecteur, deelden met ons de prachtige groei van de school, die ook voor 14 andere scholen in de VS een soort moederschool is, bijvoorbeeld met bijscholing en overleg.
Zowel Nederlandse als Vlaamse kinderen zijn welkom op de school, dankzij de overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen waardoor Vlaamse scholieren beroep kunnen doen op de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en Nederlandse leerlingen gratis de lessen kunnen volgen in de Vlaamse scholen (meer bepaald in het grensgebied).

't Klokhuis geeft aanvullende lessen Nederlands a rato van 3 u/week, 120 u per jaar (geen volledig leerplan); hun getuigschriften worden erkend door de Nederlandse overheid.

De C van cultuur wordt enthousiast beleefd met o.a. Koningsdag en Sinterklaas. Nu is er de uitdaging die corona stelt. Gelukkig is er al  ervaring met online lessen, die nu overheersend gebruikt worden.  
 

Nederlands in het Papiamento-sprekende Curaçao:
Gerry Lendering (voorzitter van de afdeling Curaçao) en Marion Thomasia-Keiren (secretaris) werken beiden in het onderwijs. Nederlands wordt door 90 % van de bevolking weinig gesproken, maar is absoluut nodig om te kunnen leren. De afdeling doet veel, bekend is de set van 2  tweetalige jeugdboeken om het leren leuk te maken. Het onderwijssysteem wordt uitgelegd met het taal-keuze probleem; en de impact van corona. De bevlogenheid van de onderwijskrachten was duidelijk.

3 typen lessen in Londen:
Brit Beckers, zelf een leven lang in het onderwijs geweest, toonde de presentatie van Rob Surminski. Rob, ook wel een “Meester Max’, geeft online lessen op maat (4-40 jaar), geeft les aan de High School (15-17 jarigen) op de internationale school in Cobham, Surrey; er is ook wekelijks een uur les Nederlands voor 4-14 jaar. werkt mee met lessen Nederlands Zowel Brexit  (vertrek van expat families) als corona hebben er grote gevolgen.

Bratislawa, Slowakije:
Karel van Liempt kondigde aan dat op 15 januari de afdeling Keerbergen een open zoomvergadering had met ook deelnemers van hun project bij de Comenius universiteit in Bratislawa. Hun docent, Benjamin Bossaert, spreekt over zijn proefschrift: Literaire en historische representaties van twee nationale rebellen: Jan de Lichte (Vlaanderen) versus Juraj Jánošík (Slowakije). Zie de link

Lieve Jacobs gaf ons, op het scherm, een levendige vertolking van het lied: “Een kleine ingreep” van Martine Bijl. Daarna sprak gewestpresident Christophe Ommeganck, en de voorzitter van Extra-Muros sloot de vergadering af.

(kan nog worden bewerkt)

Een activiteit georganiseerd door: 

EXTRA-MUROS, een speciale afdeling voor Prince-vrienden uit het buitenland – en overige belangstellenden.

Kort

Plaats: 
computer of smartphone
Wanneer: 
woensdag, 13 januari, 2021 - 20:00
Beschrijving: 

Op 13-1-2021 een zoomvergadering met o.a. het Nederlands onderwijs in het buitenland. 

Over de deelname: 
Deelname: 43 deelnemers van 16 afdelingen van Manhattan, Curaçao, Kaapstad; en van Extra-Muros (gastheer), Londen, Luxemburg, Keulen, Parijs, Prinsbisdom; Brussel-Zavel, Gent 1, Heerlen, Keerbergen, Limburg 1, Oostende, Zwolle