Beethoven für immer - een muzikale ode

Beethoven für immer

'Zijn'  herdenkingsjaar (2020) viel door corona in duigen. 
Maar wij zijn  hem nog steeds schatplichtig voor al het culturele erfgoed dat hij ons naliet...
Ondanks barre tijden is de behoefte aan muzikale ontmoetingen onverminderd groot.. . 

Open de bijlage, lees de introductietekst en klik op het hartje.
En beluister dan dit klein, maar oorstrelend muzikaal hartje-onder-de-riem ...