Presentatie literatuurboek Overhaald voor laaggeletterde jongvolwassenen

Het literatuurboek Overhaald, gedichten en verhalen in klare taal is eind vorige maand digitaal gepresenteerd. Er zijn weinig of geen leesboeken op de markt voor anderstalige jongvolwassen nieuwkomers, die geschreven zijn in eenvoudige taal en met vaak voorkomende woorden, korte zinnen en een eenvoudige zinsstructuur. Het boek Overhaald, een NT&C-project van de afdelingen Gent Willem I en Denderland, is een eerste stap om daar iets aan te doen.
 

An De Moor presenteert de boekvoorstelling van Overhaald.

 

Tijdens de feestelijke presentatie in het Gentse Kunstencentrum Vooruit gaf president Godelieve Laureys - in een Princelyke stijl en tegen de prachtige achtergrond van haar eigen bibliotheek - het startschot. Daarna volgden presentaties en visies van leesexperten, de auteurs en ook de doelgroep zelf, namelijk laaggeletterde jongeren tussen 11 en 19 jaar. Er waren bijna 600 (!) digitale genodigden ingeschreven. Zij kregen na afloop allemaal een e-mail met informatie over de Orde van den Prince en een link naar de website waarop meer wordt verteld over het literatuurboek Overhaald.
 

An De Moor in gesprek met drie leerkrachten in een verder leeg Kunstencentrum Vooruit.

Alle 93 OKAN-scholen (OnthaalKlassen Anderstalige Nieuwkomers) in Vlaanderen en Brussel (in Nederland: NT2 – Nederlands als tweede taal), evenals een aantal scholen in het Beroepssecundair Onderwijs (BSO – vergelijkbaar met het Nederlandse VMBO), zullen vier exemplaren van Overhaald ontvangen, met een begeleidende brief van gewestpresident Oost-en Zeeuws-Vlaanderen Walter Baeten en afdelingsvoorzitter Gent Willem I Dirk Portier. Wij danken het Dagelijks Bestuur en het Presidium om dit via cofinanciering mee mogelijk te maken.
 


 

De presentatie van het boek Overhaald is uiteraard digitaal terug te kijken.

In de PrincEzine van vorige maand is uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en meerwaarde van het boek Overhaald.

An De Moor
Afdeling Gent Willem I
 

Overhaald, gedichten en verhalen in klare taal is uitgegeven door Uitgeverij Lannoo en kost 12,99.