Hondsrug

Klik op de Bijlage hiernaast voor de Presentatiepagina

Onze Afdeling
‘Wij’ zijn de afdeling Hondsrug. Met nog vier andere afdelingen vormen wij het gewest Noord-Nederland van  de Orde van den Prince.  Onze afdeling is in 2002 opgericht en telt momenteel 12 leden: 9 mannen, 3 vrouwen. Men kan lid worden – op voordracht – via een bij de Orde ingeschreven lid. Uitbreiding van ons ledenbestand is zeker mogelijk. Wij  streven daarbij naar verdere diversiteit, zowel qua sociale gelaagdheid, gender als leeftijd. Het begint met interesse voor waar we voor staan (onze kernwaarden) en waar we voor gaan (onze doelen en activiteiten). Volg verder de link naar onze presentatiepagina.

Ons devies: Amicitia et Tolerantia.
Onze kernwaarden liggen besloten in bovenstaand devies waarin de sleutelwoorden Amicitia en Tolerantia (vriendschap en verdraagzaamheid) nog steeds het fundament vormen van de Orde en continu getoetst worden op hun (meer)waarde voor de samenleving van vandaag. Met verbondenheid en diversiteit als essentie van hedendaagse vriendschap en verdraagzaamheid. Ogenschijnlijke tegenpolen samenbrengen: zo willen wij (verder) bouwen aan een écht gemeenschappelijke samenleving.

Onze activiteiten.
Wij hebben 10 bijeenkomsten per jaar waarbij wij elk jaar een thema kiezen. Voor 2019/2020 bijvoorbeeld was dat het thema Drenthe”, met lezingen over de taal, de (cultuur-)historische en planologische ontwikkeling van onze provincie. Geen navelstaarderij op de eigen provincie, maar de kenmerkende onder­linge verbondenheid positioneren in de omvattender diversiteit van de samenleving – in Drenthe én elders. 

Wij hechten bij de samenstelling van het  programma aan diversiteit in onderwerpen en zienswijzen alsook aan beleving vanuit taal- en letterkundige hoek. Ook organiseert onze afdeling tenminste één keer per jaar een excursie naar een cultureel of historisch interessante bestemming in de omgeving. Al onze activiteiten zijn ook toegankelijk voor Ordeleden uit andere afdelingen en gewesten.

Belangstelling?
Neem gerust contact op via ons secretariaat voor meer informatie over het programma of voor een bezoek.

Hondsrug is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde woensdag van de maand, 18u /20 u
Bijeenkomsttelefoon:
0599-564725
Adres:
Restaurant Gasterie De Wiemel
Gieterweg 2
9462 TD Gasselte
E-mail:
Bankrekening:
ABN-AMRO Emmen 62.79.53.859 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Hondsrug IBAN: NL52ABNA0627953859 -BIC: ABNANL2A
NT&C project:
Stichtingsdag: 12-12-2002
Aantal leden: 12

Agenda: 

Voorlopig geen activiteiten.

Terugblik: 

Voorlopig geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Voorlopig geen nieuws.