Hondsrug

Even voorstellen?...

Wie zijn ‘wij’?
‘Wij’ zijn de afdeling Hondsrug. Met nog vier andere afdelingen vormen wij het gewest Noord-Nederland
van de Orde van den Prince. Men kan lid worden – op voordracht – via een bij de Orde ingeschreven lid.

Amicitia et Tolerantia…
Devies van onze afdeling, devies van ons gewest – devies van de Orde! Vriendschap en verdraagzaamheid
als grondslag voor verbondenheid: verbindende schakel tussen persoonlijke integriteit en maatschappelijke
diversiteit. Hetgeen wij ook nastreven bij de samenstelling van ons programma.

Geïnteresseerd?
Volg de link naar onze presentatiepagina   
        .
            Klik op de Afbeelding

Hondsrug is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde woensdag van de maand, 18u /20 u
Bijeenkomsttelefoon:
0599-564725
Adres:
Restaurant Gasterie De Wiemel
Gieterweg 2
9462 TD Gasselte
E-mail:
Bankrekening:
ABN-AMRO Emmen 62.79.53.859 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Hondsrug IBAN: NL52ABNA0627953859 -BIC: ABNANL2A
NT&C project:
Stichtingsdag: 12-12-2002
Aantal leden: 12

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

De "Hondsrug' is één van de vijf afdelingen in het gewest Noord-Nederland. Wij koesteren zowel de verschillen ('eigenheden') als overeenkomsten (onderlinge verbondenheid) met de zusterafdelingen.
Op onze presentatiepagina (zie link) stellen wij ons nader voor.