Hondsrug

Even voorstellen?...

Wie zijn ‘wij’?
‘Wij’ zijn de afdeling Hondsrug. Met nog vier andere afdelingen vormen wij het gewest Noord-Nederland
van de Orde van den Prince. Men kan lid worden – op voordracht – via een bij de Orde ingeschreven lid.

Amicitia et Tolerantia…
Devies van onze afdeling, devies van ons gewest – devies van de Orde! Vriendschap en verdraagzaamheid
als grondslag voor verbondenheid: verbindende schakel tussen persoonlijke integriteit en maatschappelijke
diversiteit. Hetgeen wij ook nastreven bij de samenstelling van ons programma.

Geïnteresseerd?
Volg verder de link naar onze presentatiepagina voor een meer uitgebreide beschrijving van onze activiteiten.

Hondsrug is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde woensdag van de maand, 18u /20 u
Bijeenkomsttelefoon:
0599-564725
Adres:
Restaurant Gasterie De Wiemel
Gieterweg 2
9462 TD Gasselte
E-mail:
Bankrekening:
ABN-AMRO Emmen 62.79.53.859 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Hondsrug IBAN: NL52ABNA0627953859 -BIC: ABNANL2A
NT&C project:
Stichtingsdag: 12-12-2002
Aantal leden: 12

Agenda: 

Voorlopig geen activiteiten.

Terugblik: 

Voorlopig geen activiteiten.

Nieuws: 

De "Hondsrug' is één van de vijf afdelingen in het gewest Noord-Nederland. Wij koesteren zowel de verschillen ('eigenheden') als overeenkomsten (onderlinge verbondenheid) met de zusterafdelingen.
Op onze presentatiepagina (zie link) stellen wij ons nader voor.