Keulen

Wij zijn een buitenlandse afdeling, gehuisvest in Keulen, de stad van geordende en andere prinsen. Geografisch zijn we 80 km verwijderd van de Belgische en Nederlandse grens, dus gemakkelijk te bereiken.
Wij hebben ook zusterafdelingen in andere buiten-landen, die we bezoeken (met name Extra-Muros) of die we bij ons uitnodigen. En jaarlijks komen de buitenlandse afdelingen bij elkaar, om de beurt is een afdeling de gastheer. Dat zijn de Gewestdag(en) Buitenland. In september 2019 was zo’n Gewestdag in Keulen die heel goed werd bezocht.

Wij willen het gebruik van onze Nederlandse taal en cultuur bevorderen in Duitsland. Zo hebben we jarenlang de studenten Nederlands van een middelbare school ondersteund, als zij in Vlaanderen en Nederland praktijkervaring gingen opdoen.
In 2019 hadden wij een kinderboekenschrijfster, die de lagere school voor Nederlandstalige kinderen, een Duitse lagere school (met een vertaald boek), en onze afdeling bezocht.
Onze afdeling heeft ook banden met de vereniging, Fachverein, van Duitse leraren die het Nederlands onderwijzen.

De leden van de afdeling Keulen, zowel Nederlanders als Vlamingen verwelkomen u graag op één van de zes jaarlijkse vergaderingen.

Keulen is een afdeling van Buitenland

Bijeenkomst:
6 vergaderingen per jaar volgens planning
Bijeenkomsttelefoon:
02238/8040
Adres:
Bistro 48
Cäcilienstr. 48
50667 Köln
Bankrekening:
Gijsbertha Huisman-Hoen Kreissparkasse Köln Konto 1312037935 BLZ 37050299 IBAN: DE43 3705 0299 1312037935
NT&C project:
1. Jaarlijks: Ondersteuning leerlingen van het 'Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg' bij het maken van een drietalige film (Nl-D-Fr) - 2. Nederlandstalige boeken in bibliotheek van Keulen en Frechen
Stichtingsdag: 07-11-1967
Aantal leden: 13

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2020 12 feb

Voordracht door de heer Johan Beke, Voorzitter Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika. Hij sprak over Zuid-Afrika: -  regenboognatie, werkelijkheid of utopie?
Het ging over geschiedenis, apartheid en de actuele situatie.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.