De Orde in de tweede coronazomer

Digitaal met elkaar het glas heffen, stedenbezoeken, gegidste rondleidingen, wandelingen, elkaar ontmoeten op een terras of samen buiten eten, afdelingen van de Orde van den Prince hebben het allemaal gedaan de afgelopen zomer. We geven graag een overzicht van activiteiten die ons op de afdelingspagina's van de website zijn opgevallen. Dit alles in het kader: dankbaar voor wat – ondanks alles – was en kon, maar vooral uitkijkend naar wat komt…

 

Zou het dan toch waar zijn? Laten we het Zoomen voorgoed achter ons en gaan we weer over naar het oude normaal? De afdeling Zwolle was daar tijdens haar laatste Zoomvergadering in juni in ieder geval vast van overtuigd. Als afsluiting van dit Ordejaar hebben de leden samen een (digitale) toost uitgebracht op het slagen van het afgelopen jaar. Ze spraken de wens uit dat ze elkaar in september weer 'echt' zouden kunnen ontmoeten. Niet zonder dankbaar te zijn voor het voorbije jaar, waarin het gelukt is te blijven verbinden en waarin ze er met de voltallige afdeling in geslaagd zijn het Zoomen onder de knie te krijgen.
 

Aardig detail: om dit bijzondere jaar op bijzondere wijze af te sluiten, hadden de bestuursleden van Zwolle vooraf bij alle leden thuis een fles wijn met een hapje gebracht. Daar was ook de volgende tekst bijgevoegd:

 


 

Vol trots kijken wij terug op dit afgelopen Ordejaar...
 

Een jaar waarin het ons gelukt is
met alle leden de vergaderingen Zoom te laten plaatsvinden.

 

Via lezingen en persoonlijke verhalen hadden we verbinding met elkaar.
 

En toch....wat kijken we uit naar het moment
waarop we elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten.

 

Zoomend sluiten we dit jaar af
en willen met ieder proosten tijdens de vergadering op 24 juni.

 

Dankbaar dat we deze coronatijd
in goede gezondheid hebben doorgebracht
en vooral wensend
dat een ieder gezond in september weer deel kan nemen.

 

En zelfs nog eerder dan in september zagen de leden van Zwolle elkaar al terug in augustus, tijdens een wandeling op het landgoed Kranenkamp bij Klooster Nieuw Sion in Diepenveen.
 

 

Kom mee naar buiten allemaal…
 

Veel afdelingen kozen voor een bijeenkomst buiten als laatste bijeenkomst in juni. Waar elkaar beter ontmoeten dan in de open lucht, op een coronaveilige manier? De combinatie wandeling gevolgd door een maaltijd buiten was populair: de afdeling Antwerpen-’t Wit Lavendel, de afdeling Vilvoorde en de afdeling Leuven kozen voor een dergelijke combinatie en bewezen met een goede opkomst dat ze als afdeling nog springlevend zijn.

 


 

Nieuwe trend
 

Terwijl vroeger de zomermaanden voor de Orde stille maanden waren "omdat toch iedereen op vakantie was", werden er nu her en der zomeractiviteiten georganiseerd om elkaar maar te kunnen zien. Een trend die vorig jaar ook al opviel, en die zich dit jaar doorzette. Zomerontmoetingen, als een heuse verademing na de corona-isolatie.

 

In het juninummer van PrincEzine voorspelden we: "Geen vakantie voor de Princevrienden!" We zagen toen al de agenda voor de zomermaanden vollopen en vermeldden een aantal geplande activiteiten, onder andere van de afdelingen Meise, Tienen, Apeldoorn, Arnhem, Zwolle, Haspengouw. Maar er was zoveel meer. Een greep uit wat er deze zomer allemaal gebeurde.

 

Wandelingen, stadsbezoeken, gewoon maar samenzijn… alles kon
 

Antwerpen-Middelheim was eerder dit jaar al begonnen met 'virtuele wandelingen' in Antwerpen. In april en mei werden het Antwerpse Zuid en Nieuw Zuid, en de Burcht van Antwerpen virtueel bezocht. In juni en juli volgden dan echte wandelingen: een gegidste stadswandeling door de wijk Seefhoek in Antwerpen-Noord (met een uitgebreid verslag op de afdelingspagina) en eentje door het Groen Kwartier (Berchem-Antwerpen).

 


 

Limburg I had een "zomeractiviteit op verplaatsing" en bracht op 15 juli een bezoek aan Tongeren. Dat viel blijkbaar zo in de smaak dat de afdeling een tweede activiteit in vakantiemodus organiseerde: een uitstap naar Vechmaal op 19 augustus.

 


 

De afdeling Haspengouw huurde op 22 augustus begijn juffrouw Carla en pastoor René in voor een humoristische rondleiding in het begijnhof van Tongeren. In de Infirmerie volgde een gezellig samenzijn en een diner.

 

 

Maar sommige afdelingen vonden vooral het pure bijeenzijn belangrijk en hielden het simpel. Nu ja, simpel … een natje en een droogje horen er altijd bij natuurlijk. Zo koos Heerlen voor een High Tea tijdens de traditionele zomerbijeenkomst, die tevens de zesde lustrumviering was. Gent Princehof voelde in augustus meer voor een zomeraperitief in de tuin van ’t Groenhof. Het heeft in beide gevallen helaas niet geleid tot het plaatsen van foto's op de afdelingspagina (dus daar kunnen we ook geen link naar plaatsen).

 

Een glaskunstenaar in de kijker
 

Weliswaar al niet meer strikt in de zomermaanden, maar wel vermeldenswaardig is het bezoek van de afdeling Twente-Achterhoek aan Lattop-Brecklenkamp op 13 september. De afdeling bezichtigde er de gerestaureerde, gebrandschilderde ramen van Huis 'Te Brecklenkamp'.
 

Betty Bulthuis, glaskunstenaar en glazenier, die de restauratie op zich genomen had, gaf ter plaatse uitleg. Dit zeer begaafde afdelingslid heeft ook een 'Coronapenning' ontworpen en vervaardigd: een glazen afbeelding van een 'virusje' in de kleuren van de huisstijl van de Orde. De penning werd uitgereikt aan twee leden die zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt met het produceren van tien driewekelijkse coronanieuwsbrieven.

 

 

En zo zitten we ondertussen al in september…
 

September, de maand waarin het normale leven voor de meeste mensen weer begint: na de vakantie weer aan 't werk, of terug naar school. Voor de afdelingen van de Orde de start van het nieuwe culturele jaar met lezingen of werkvergaderingen.
 

Het 'Terug naar school' bewoog Jos Wilmots (lid van de afdeling Limburg I) tot het schrijven van een 'versje', zoals hij dat zelf noemt. Voor de Nederlandse lezers: de zomervakantie eindigt op Vlaamse lagere en middelbare scholen altijd op 1 september. En de 'eerste klas' in Vlaanderen zou in Nederland 'groep drie' heten.
 

Voor 1 september 2021
 

Al dagenlang zit ik eraan te denken:
Mathias gaat straks naar de eerste klas.
Ik zou daar zoveel aandacht niet aan schenken
als hij niet ook mijn achterkleinzoon was.

 

Ik weet nog dat zijn opa leerde lezen.
Dat ging heel vlotjes zei de meester toen,
en ook het letters schrijven werd geprezen.
Gaan ze dat nu misschien met toetsen doen

 

Schoonschrift voor in de klas werd met de jaren
door maatschappij en menig pedagoog
als elitair en tijdverlies ervaren.
Alleen een kalligraaf grijpt nog zo hoog.

 

Er valt in deze tijd ook meer te leren
dan vroeger ooit, daar kun je van op aan.
Mathias zal het zelf evalueren
en kijken hoe hij ermee om kan gaan.

 

Jos Wilmots

 

Tekst en samenstelling: Marianne van Scherpenzeel
Lid redactie PrincEzine