Prof. Gert Van Riel: Plato - een filosoof voor de eenentwintigste eeuw

Beschrijving
Prof. Gert Van Riel: Plato - een filosoof voor de eenentwintigste eeuw

Beste Princevriendinnen en -vrienden,

Onze voorzitter was aangegrepen door de eruditie van prof. Gerd Van Riel bij De Liefhebber (en waarschijnlijk ook een beetje door de zoete stem van Katelijne Boon) en nodigde Prof. Van Riel uit om over zijn voornaamste studieobject te praten: de filosofie van Plato.

Gerd Van Riel studeerde Klassieke filologie (Latijn en Grieks) gevolgd door de MA en doctoraat in de wijsbegeerte (1997). Naast inleidende cursussen in de Wijsbegeerte doceert hij metafysica en antieke filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Zijn onderzoeksdomein is de filosofie van Plato en de latere Platoonse traditie (tot het einde van de heidense Griekse filosofie in de 6de eeuw), en de heropname van de Platoonse filosofie in de Latijnse traditie (meer bepaald bij Augustinus).

In 2017 werd hij verkozen tot decaan van de faculteit. Belangrijke aandachtspunten voor het beleid zijn de integratie van de internationale studenten (bijna de helft van de 850 Leuvense filosofiestudenten), gelijke kansen voor minder gegoede studenten, aandacht voor inclusie en diversiteit, en voor het mentaal welzijn van medewerkers en studenten.

Naast zijn wetenschappelijk werk is Gerd Van Riel ook actief als koorzanger en –dirigent, en als pianist, meestal in duo met zijn vrouw Ann De Schepper.

 

We beginnen om 19u aan de aperitief en gaan om 19.30 aan tafel in onze vaste stek Den Eyck.

 

Noteer alvast 12 november, onze volgende vergadering. We gaan de ganse dag op uitstap naar het Afrikamuseum in Tervuren.

Een activiteit van

50 jaar en helemaal mee

Praktisch
Type activiteit: 
Voordracht
Plaats: 
Den Eyck
Wanneer: 
vrijdag, 8 oktober, 2021 - 19:00
Prijzen
Deelname lid: inbegrepen
Deelname partner: inbegrepen
Deelname externen: 50.00