Prinsbisdom

Onze afdeling is in 2006 opgericht en is de oudste van de vier afdelingen van gewest Maas-Samber-Schelde. Vele leden van het eerste uur tekenen nog present en regelmatig mogen we nieuwe kandidaten verwelkomen.

Vrije beroepen, creatieve geesten, ondernemers, liefhebbers van muziek, literatuur en kunsten participeren in de maandelijkse bijeenkomsten. Steeds is het wonderlijk om onze leden met hun verschillende achtergrond en gedachtegoed te zien en horen discussiëren in vriendschap, respect en verdraagzaamheid. Amicitia et Tolerantia zijn dan ook kernwaarden in de Orde.

In het seizoen 2018-2019 verdiepten we ons onder meer in grensoverschrijdend erfrecht, bezochten we de Opéra van Luik en maakten we kennis met emotionele intelligentie, voedselbanken en hernieuwbare energie.

Ook woonden we een opvoering bij van B-Classic, een gerenommeerd festival van klassieke muziek.

We namen een eerste maal deel aan het project De Euregio leest: vier afdelingen van de Orde uit de Euregio Maas-Rijn organiseerden een verkiezing voor het beste van zes boeken vertaald uit en naar het Frans, Nederlands en Duits. Dit in de schaduw van de verkiezing in meer dan vijfentwintig middelbare scholen in deze fascinerende drietalige regio.

In 2019-2020 hernemen we met veel zin dit project Euregio leest, en willen we weer genieten van de concerten van B-Classic. In samenwerking met de Universiteit van Luik werken we aan een taalbad en leesclub voor hun studenten NT2. Zoals u ziet zetten we op die wijze in op het belangrijke luik Nederlandse Taal en Cultuur, NT&C.

Wij zullen het ook hebben het over de Duits-Nederlandse economie, de visuele waarneming in de schilderkunst en bijzondere wijnen. Prinsbisdom Luik engageert zich verder in de Carolus-bijeenkomsten van de afdelingen van de drie landen van de Euregio.

Lid van de Orde word je op uitnodiging, wij hebben een oog voor geïnteresseerden. Aspirantleden kunnen een of enkele bijeenkomsten bijwonen om te snuffelen en te proeven. Begeleiding van peter of meter loopt door zo lang als nodig.

Contributie bedraagt 390 euro per jaar, inclusief een prettig aperitief, interessante lezing, gevolgd door een degelijk diner met wijn en water.

 

We ontmoeten elkaar elke vierde woensdag van de maand om 19.15h op een magnifieke locatie: Domaine du Sartay, rue P. Henvard 64, 4053 Embourg.

Prinsbisdom is een afdeling van Maas-Samber-Schelde

Bijeenkomst:
vierde woensdag van de maand 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Domaine du Sartay
rue P. Henvard, 64
4053 Embourg
Bankrekening:
IBAN : BE40 3631 9017 0863 t.o.v. Orde van den Prince-3890 Gingelom
NT&C project:
Euregio leest
Stichtingsdag: 12-06-2006
Aantal leden: 13

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.