Tienen

De afdeling Tienen werd opgericht op 13 november 1967 met als eerste voorzitter de heer Paul Pans en telt nu 29 leden en 2 seniorleden. In de beginjaren was het zuiver een mannenwereld, nu zijn er ook een aantal vrouwelijke leden die actief aan de vergaderingen deelnemen. De partners worden ook regelmatig uitgenodigd.
We vergaderen de 2de dinsdag van de maand in restaurant Kopenhagen: tijdens het diner ontvangen we een spreker over een cultureel, maatschappelijk relevant of Nederlands georiënteerd onderwerp. Ook eigen leden delen hun beroepservaring met ons of één onderwerp wordt tijdens een debatavond grondig besproken (bvb. het onderwijs in Vlaanderen). Eénmaal per jaar wordt deze bijeenkomst vervangen door een culturele uitstap tijdens het weekend, en jaarlijks ontvangen we samen met de afdelingen Aarschot en Diest een gerenommeerde spreker tijdens een Clusterevenement. Dit laat ons toe ook gelijkgestemde personen te leren kennen buiten onze eigen afdeling.
Deelname aan gewestactiviteiten (toneel, concerten, culturele uitstappen), lustrumvieringen van andere afdelingen en dagen van de Prince (jaarlijkse bijeenkomst van alle afdelingen Noord en Zuid) worden ten zeerste aangeraden en geeft steeds een positieve impuls aan de deelnemers.
Als project Neerlandistiek ondersteunen wij in samenwerking met de Okanklassen het aanleren van de Nederlandse taal bij anderstalige kinderen.
Leden kunnen door elk ander lid voorgesteld worden en tijdens een anonieme stemming aanvaard: zoals in alle verenigingen zijn ook wij op zoek naar actieve jonge mensen die het gedachtengoed van de Orde van de Prince genegen zijn.

 

Tienen is een afdeling van Brabant-Oost

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
016/82.03.18
Adres:
Restaurant Kopenhagen
4de Lansierslaan 40
3300 Tienen
E-mail:
Bankrekening:
BE79 4346 1184 0133
NT&C project:
Okanklassen
Stichtingsdag: 13-11-1967
Aantal leden: 32

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Geen divers nieuws