Debatavond – thema: onderwijs in Vlaanderen

Terugblik

De bedoeling van de werkvergadering was een debatavond te organiseren omtrent het onderwijs in Vlaanderen.

Twee van onze leden, Els Claes en Marie Vanaudenhove, respectievelijk directeur van KSD en De Prins, en op dit vlak reeds meer dan hun sporen verdiend, zouden de debatten leiden.

Na een korte inleiding werden de aanwezige leden verspreid over vijf debattafels met telkens één stelling.

Eén persoon werd aangeduid als verslaggever en bleef zijn/haar plaats aan de tafel behouden; de andere personen circuleerden na vijftien minuten debatteren verder naar de andere tafels.

Bedoeling was dat er verder gebouwd werd op de reeds ingenomen standpunten.

De vijf stellingen waren:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het Nederlands? Wat zijn mogelijke algemene oplossingen? Wat kan het onderwijs doen?

  • Hoe moeten we verder met het M-decreet?

  • Kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit? Kunnen we iets aan de opleiding doen? Perceptie van de gemeenschap? Wat kunnen we hieraan doen?

Uit de laatste PISA-onderzoeken blijkt dat Vlaanderen zijn betere positie aan het verliezen is. Kunnen we hieruit concluderen dat het niveau achteruitgaat of zijn er andere oorzaken? Hoe zit het met de lerarenopleiding en de perceptie van de leraar in de maatschappij?

Zowel Els als Marie bevestigden dat ze steeds meer kandidaten, stagiaires, en tijdelijken over de vloer krijgen die niet voldoen. De zoektocht naar de ‘goede’ leraar wordt steeds moeilijker.

Er zijn ook steeds minder kandidaat-leerkrachten en ligt dat dan misschien aan de perceptie van het beroep leraar in de maatschappij? Hoe is deze perceptie?

Wat denken jullie over ‘de leraar’? : “Makkelijk jobke, 8 to 4, veel vakantie, slecht betaald wel, geen doorgroei-mogelijkheden wat carrière betreft, de pispaal van ouders?.....”

In Finland is elke leraar (van kleuter tot hoger onderwijs) een master, mag een mooi loon verwachten dat kan concurreren met lonen uit de privésector en heeft een schoolopdracht heeft (hij/ zij is van 8 tot 17u op school)? Wat kunnen we hieraan doen?

  • Is het aan het onderwijs om alle maatschappelijke competenties in aparte vakken te gieten, zoals burgerzin, financiële geletterdheid, gezondheidszorg, EHBO, opvoeding rond duurzaamheid, verdraagzaamheid, verkeersopvoeding, omgaan met verslavende middelen, …? En wat is de taak van de ouders/ gezin?

Vinden jullie zoals Jonathan Holslag dat het de taak is van het onderwijs om te werken aan het waardenbesef van jongeren ?

Hij leek ervan uit te gaan dat dit nu nog niet gebeurt.

Els en Marie bevestigen dat zij in de scholen heel hard werken aan waardenbesef en niet alleen binnen godsdienst of andere levensbeschouwelijke vakken, maar ook binnen wetenschap, geschiedenis, cultuur, gedragswetenschappen, etc.

Zij worden verondersteld ook te werken aan burgerzin, financiële geletterdheid, verkeer, verslavende middelen, verdraagzaamheid, EHBO, enz.; hetgeen ook gebeurt.

De vraag is: is dit de unieke taak van het onderwijs? En waarom wordt er nooit naar ouders gewezen in de debatten omtrent wie is verantwoordelijk voor opvoeding op al die vlakken.

‘It takes a village to raise a child’.

Onderwijsmensen hebben soms de indruk dat de village gereduceerd wordt tot de school.

  • Moeten er nog drie netten bestaan?

Het werd voor iedereen een zeer gesmaakte en vooral geslaagde debatavond, met vele gelijklopende meningen en hier en daar een ‘dissidente’ opnie.

De avond was te kort, maar iedereen was het erover eens dat het idee en vooral de manier waarop dit aangepakt was door Marie en Els voor herhaling vatbaar is.

 

Misschien het rechtssysteem in Vlaanderen voor de volgende keer ?

 

 

 

 

 

Een activiteit georganiseerd door: 

De Orde van den Prince in Diest werd gesticht in 1968 door Fernand Hermans. De afdeling Diest hecht in de geest van de Orde veel belang aan vriendschap en tolerantie en is ook actief begaan met de Nederlandse taal en cultuur. De activiteiten van de afdeling draaien dikwijls rond deze thema’s. Verschillende werkgroepen vertalen deze visie van de Orde in concrete acties.

Kort

Wanneer: 
donderdag, 16 mei, 2019 - 22:00
Beschrijving: 

Een debatavond rond het onderwijs in Vlaanderen met vijf stellingen:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het Nederlands?
  • Hoe moeten we verder met het M-decreet?
  • Kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit? Kunnen we iets aan de opleiding doen?
  • Is het aan het onderwijs om alle maatschappelijke competenties in aparte vakken te gieten,
  • Moeten er nog drie netten bestaan?