Hoopvolle Paasdagen

Beste Prince-vrienden,

 

Deze week heeft de lente haar intrede gedaan en onze tuinen en landschappen koesteren zich in de voorjaarszon. Velen van ons gaan dagelijks wandelen of trekken er met de fiets op uit in de velden. Die dagelijkse geneugte is haast een ritueel geworden, want voor de rest mogen of kunnen we niet zo veel. We zijn aan ons huis gekluisterd.

Het Coronavirus houdt ons in de ban, letterlijk en figuurlijk. Het virus heeft al lelijk huisgehouden zowel in België als in Nederland. Alle maatregelen ten spijt ontspringen we de dans niet. Eerst en vooral spreek ik dan ook de hoop uit dat jullie allen in goede gezondheid verkeren  en  dat jullie deze moeilijke en zorgelijke periode toch zinvol weten in te vullen.

Ook nu, en misschien ironisch genoeg net nu, is goede interne communicatie van cruciaal belang. Ik weet dat ook heel wat afdelingen alternatieve vormen van contact tussen de leden hebben georganiseerd: elektronische nieuwsbrieven, poëziekettingmails, zoomvergaderingen, telefoonbeurtrol naar oudere leden, uitwisseling van muzieksuggesties en nog veel meer. We willen hier graag aandacht aan besteden in de volgende editie van PrincEzine.  

Deze Goede Week of lijdensweek  betekent voor velen van ons , binnen en buiten de christelijke traditie, een bezinningsmoment, een week van nederigheid  en ootmoed, een stille week. Dit jaar zal er geen uitbundig Paasfeest volgen. Laten we steun vinden in onze kernwaarde van Amicitia  en daar ook actief iets mee doen, zodat we  met zijn allen versterkt uit deze crisis komen. 

Ik wens alle leden en hun familie hoopvolle Paasdagen toe. Hoopvol is wel het adjectief dat nu het beste past.

Zorg goed voor jezelf en voor iedereen rondom je. 

 

Hartelijke groeten, 

Godelieve Laureys,

President,

Orde van den Prince

 

 

Hieronder vindt u 14 schetsen van de Belgische kunstschilder Karel Dierickx​ (1940-2014) die de Kruisweg uitbeelden. (Uit de digitale catalogus van de retrospectieve tentoonstelling in het LWL-museum in Münster.)

Met dank aan Griet Decuypere, weduwe van de kunstenaar.