Manhattan

De afdeling Mahattan: De Afdeling in De Stad die Nooit Slaapt

De afdeling Manhattan is een kleine, maar enthousiaste afdeling die in haar programmering aansluiting zoekt bij andere initiatieven op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur in een stad die zich – terecht – The Greatest City in the World noemt. Die ‘greatness’ wordt mede veroorzaakt door een overweldigend aanbod aan activiteiten: muziek, theater, sport, Broadway, opera, musea, (zeer) veel societeiten, verenigingen en noem maar op. En dat ook nog eens in een erg groot metropolitain gebied dat drie staten omvat. Geen wonder dat veel Nederlands

sprekenden in deze stad – waarvan de meesten ook nog dagelijks werk hebben - niet standaard een avond per maand kunnen – of willen - reserveren voor bijeenkomsten van de Orde. En vaak ook niet bereid zijn zich te verbinden aan een vereniging die vooral gericht is op Nederland en Vlaanderen. Tel daarbij op dat het aantal Nederlandssprekende schrijvers, inleiders

, en sprekers dat onze stad bezoekt niet erg groot - en zeker niet altijd vooruit te plannen - is, dan mag duidelijk zijn dat het programmeren hier nogal een uitdaging is.

Toch heeft het bestuur van de afdeling er

voor gekozen de afdeling zo goed mogelijk te laten functioneren door te zoeken naar samenwerking met andere plaatselijke, Nederlandse en Vlaamse instituten. Zo hebben wij aan instellinge

als The Netherland Club of New York, Vlamingen in de Wereld

New York City, The Netherland-America Foundation, The Flanders House, en diverse alumniverenigingen aangeboden om jaarlijks voor ieder van hen een bijeenkomst te verzorgen die open staat voor alle geïnteresseerden

: zowel van hun achterban als de onze. Denk daarbij aan een dictee, een poezieavond, lezingen, themabijeenkomsten, excursies en dergelijke.

Bij het schrijven van deze introductie waren de gesprekken met al deze instituten nog in volle gang. En – het moet gezegd worden – Amerikanen houden er niet zo van om heel ver in de toekomst te kijken en zich al lang van tevoren vast te leggen. Als er morgen een beter aanbod is, dan zijn ze doorgaans erg flexibel. En wij (expats) hebben dat eigenlijk ook wel een beetje overgenomen. Dus ook wij kijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de kansen die zich in de nabije toekomst aandienen. En dat lijkt te kunnen werken!

Op onze bijeenkomsten tot nog toe hadden wij altijd een gemeleerd gezelschap: mannen, vrouwen, jong, middelbaar en ouder, doorgaans hoogopgeleid, diplomaten, vertegenwoordigers uit de financiele wereld, bedrijfsleven, migranten (die hier willen blijven dus) en mensen die voor een paar jaar hier werken.

Waar het de externe aandacht voor Nederlandse Taal en Cultuur betreft heeft onze afdeling gekozen voor een min of meer permanente ondersteuning van ‘t

Klokhuis: een school die al meer dan 20 jaar Nederlandse naschoolse taalcursussen

verzorgt op zeven locaties in New York en New Jersey. Vorig jaar bezochten ruim 400 leerlingen/studenten

de school. Een goede manier om het Nederlands levend te houden in een stad die immers door migranten uit de 17e Eeuwse Nederlanden gesticht is!

Vanwege de beoogde samenwerking met andere instellingen heeft de afdeling geen eigen vaste locatie, hoewel we in het afgelopen seizoen vaak gebruik maakten van een van de Klokhuis-locaties in the West End Collegiate Church, 245 West 77th St. New York, NY 10024.

Manhattan is een afdeling van Buitenland

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.