Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt, heeft een interview met de Princepraet van Zelandia, aan het einde waarvan enige van zijn verheven Poëmen zijn toegevoegd.