Eerste nieuw lid voor afdeling Extra-Muros

De plechtige sfeer van het eeuwenoude, voormalige klooster Rolduc, waar geloften vaker werden afgelegd, was heel geschikt voor een ongekende ceremonie in de afdeling Extra-Muros. Dertig jaar na de oprichting, onder het nieuwe kleurige vaandel, boven het verse perkament met de actuele Keure, als eerste ontvanger van het certificaat van lidmaatschap, sprak het allereerste nieuwe lid van Extra-Muros zijn gelofte uit om een goed Princelid te zijn.
Niet alleen voorzitter Ward Coppens van Extra-Muros en gewestpresident Buitenland Christophe Ommeganck waren ervan doordrongen dat dit een historisch moment was. Alle aanwezigen uit zeven verre afdelingen stemden in en lieten hun handen voor hen spreken in een lang applaus. De aanwezige leden van Extra-Muros tekenden vervolgens de Keure.

Bijzonder

Wie zich afvraagt wat er nu zo bijzonder is aan het installeren van een nieuw lid, verwijs ik graag naar het boek "Vlaanderen ontmoet Nederland – Geschiedenis van de Orde van den Prince" [beschikbaar via het secretariaat]. Extra-Muros was opgericht als een 'tijdelijke opvang’ omdat veel leden bij hun terugkeer [vaak uit Afrika] of bij overplaatsing zeer tot hun spijt het contact met de Orde dreigden te verliezen. Leden mogen werven, werd niet nodig geacht. Na zo’n tachtig succesvolle Extra-Muros bijeenkomsten werd dit vorig jaar eindelijk toegestaan.

   
Jan Jacobs en Christophe Ommeganck

Rolduc, een boeiende locatie

Met 32 Princevrienden uit de afdelingen Extra-Muros, Keulen, Luxemburg, Parijs, Prinsbisdom, Limburg 1 en Heerlen werden we, na een welkomstlunch rondgeleid door gids Toon Peerboom, tevens voorzitter van de afdeling Heerlen. Gepassioneerd loodste hij ons doorheen de rijke historie van Rolduc, van klooster, tot scholengemeenschap met seminaries en uiteindelijk tot congresgebouw. We zagen de kerk met de relikwieën, de schitterende rococo bibliotheek en de verrassende bisschopskamer. We konden in gedachten de muziek horen van het Orlando festival, of de repetities voor het Wereld Muziek Concours, een blaasmuziekfeest dat elke vier jaar plaatsvindt in Kerkrade. Onder het motto "In de hemel is geen bier…" proefden en laafden we ons aan vier mooie Rolduc bieren, gebrouwen door lokale bierbrouwers die de traditie doen herleven.

Op leven en dood

Na de installatie van ons lid, een bekrachtiging van het levend en levendig bezig zijn van de afdeling Extra-Muros, was het tijd voor een vergadering 'op leven en dood'. Dr. Ruud Hagenouw, pro-voorzitter van de afdeling Heerlen, ging in op 'de zachte dood'. De Nederlandse wetgeving inzake euthanasie werd deskundig en begripvol uitgelegd. Uiteraard was er een continue uitwisseling met vragen van de Vlaamse aanwezigen over de wet- en regelgeving in België (die in grote lijnen hetzelfde is, maar niet overal). Er werd intens geluisterd en actief gediscussieerd, geheel in de geest van de Orde.

 

   

 

 

Rutger Hornikx
Afdeling Extra-Muros

Foto’s: John Madder en Christophe Ommeganck