De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Godelieve Laureys met overweldigende meerderheid opnieuw verkozen als president van de Orde van den Prince. 

Godelieve Laureys werd door de Algemene Raad plaats van de Orde van den Prince van 6 juni met overweldigende meerderheid herverkozen. Vanwege de Covid19-maatregelen werd deze raad virtueel gehouden als videoconferentie. De verkiezing werd nu ook unaniem bevestigd door het Presidium. Hiermee is zij m.i.v. 1 september wederom benoemd in de functie van President van de Orde van den Prince voor 3 jaar.  

In haar visienota legt ze de nadruk op de noodzaak van een duurzame vernieuwing binnen de organisatie. Hiervoor moeten de ingezette vernieuwingen nog beter worden verankerd in de afdelingen. Ze pleit ervoor om in dialoog met de gewestpresidenten en de afdelingsvoorzitters de eigentijdse invulling van de Orde van den Prince beter te doen landen bij de leden. Ze heeft ook de stellige intentie om verder werk te maken van het interne en externe communicatiebeleid en om de uitstraling van de OvdP te bevorderen.

Wat betreft de werking Nederlandse taal en cultuur zullen nieuwe accenten gelegd worden om ertoe bij te dragen dat onze taal en onze cultuur zich door kunnen ontwikkelen te midden van een globale samenleving, dat onze taal toegankelijk en functioneel blijft voor alle Nederlanders en Vlamingen, ook voor hen die laaggeletterd zijn en voor hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Dat sluit ook goed aan bij de oorspronkelijke missie van de Orde: over breuklijnen heen in een open geest en met respect voor elkaar de dialoog aangaan en een verbindende rol spelen.
 

Wat is tijd?

Waarom bleef niet heel Limburg Belgisch?

De klaproos en Vlaamse WOI-literatuur in Haspengouw

Boekpresentatie Ravensbrück-overlever Selma Van De Perre op Nederlandse residentie in Londen

En nu?

Video over vriendschap, pijn en vreugde wint Princetrofee voor taal

Is het Nederlands nog één taal?

Leven en ondergang van Ludwig de grote Geweldenaar

De Poolse bevrijders in Breda

Dagen van den Prince 2020 afgelast

Koningin Wilhelmina, moeder der Hongaren

De toekomst van onze kerken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

2020 05 mrt

Franz Corneli, een Limburgs bestuurder van formaat Lei Heijenrath (Neerlandicus, 20 jaar leraar Nederlands en daarna voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Zuyd) houdt een bijzonder boeiende inleiding over Franz Corneli en het streven van de Limburgers in de 19e eeuw om Belgisch te blijven. Een grafsteen met een Franstalige tekst bij de Lambertuskerk te Kerkrade vormde voor de spreker het begin van een speurtocht die hem vijf jaar lang heeft beziggehouden, de grafsteen van Franz Corneli.

2020 28 feb

De viering van Selma Van De Perre en haar boek 'Mijn naam is Selma', op de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur Simon en zijn echtgenote Astrid, was een bijzonder interessante maar vooral ook mooie gebeurtenis.

2020 20 feb

In zijn inleiding schetste schrijver-regisseur Stijn Devillé hoe drie gebeurtenissen in zijn leven zijn samengekomen in ‘Gesprek met de regen’. Het stuk zelf heeft op vele aanwezigen een diepe indruk achtergelaten.

2020 18 feb

Tot 1942 werden Joden massaal uit Antwerpen gedeporteerd, met medewerking van het bestuur. In november 1942 werd alles anders, in de hele wereld. In El Alamein en Stalingrad liepen de nazi's hun ondergang tegemoet. In bezet België veranderde de politieke koers. De regering-Pierlot ging eindelijk helemaal achter de geallieerden staan, die nu ook van Duitsland de 'unconditional surrender' eisten. Herman Van Goethem wekt dit kanteljaar weer tot leven. Hij vertrekt vanuit het dagelijkse bestaan in Antwerpen, met een analyse van dag tot dag. De Joden zinken weg in armoede en wachten af.

2020 12 feb

Voordracht door de heer Johan Beke, Voorzitter Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika. Hij sprak over Zuid-Afrika: -  regenboognatie, werkelijkheid of utopie?
Het ging over geschiedenis, apartheid en de actuele situatie.

2020 07 feb

40 deelnemers, waarvan 26 leden, per uitzondering vergadering in de locatie de Witte Meren in Keerbergen.

Vijfminutenspeech door Marketa Stefkova.

Coda door Benjamin Bossaert

Lezing door Prof. dr. Rita Temmerman (VUB) over "Transtaligheid" in  Brussel.

2020 21 jan

Guy Leemans is historicus en filosoof. Hij studeerde verder Internationale Politiek, Informatiewetenschappen en Management. Hij was Wetenschappelijk medewerker ADVN (1994-2000), directeur VOS-Vlaamse Vredesvereniging (2000-2017) en is nu coördinator Vlaanderen Feest (sinds 2017).

Guy Leemans is als vrijwilliger ook actief in Vlaamse beweging.

Divers nieuws: 

Op zondag 5 juli jl. verloor de afdeling Leuven een van haar meest iconische leden op de gezegende leeftijd van 94 jaar, Edgard Pouelmans.

INNOVATIE(26/04/2020)

De afdeling Delft, de biotoop van de Orde van den Prince, zet zich sinds haar oprichting vier jaar geleden, in voor vernieuwing.

NT&C afd Utrecht(12/04/2020)

Ontvangst Hongaarse studenten Nederlands van de universiteit ELTE

Deze Goede Week of lijdensweek  betekent voor velen van ons , binnen en buiten de christelijke traditie, een bezinningsmoment, een week van nederigheid  en ootmoed, een stille week. Dit jaar zal er geen uitbundig Paasfeest volgen. Laten we steun vinden in onze kernwaarde van Amicitia  en daar ook actief iets mee doen, zodat we  met zijn allen versterkt uit deze crisis komen.