De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

'Over het muurtje kijken' leidt tot afdelingsoverstijgende projecten

Lang voor corona stipten we in PrincEzine eens het thema 'Over het muurtje kijken' aan. Toen werd er vooral mee bedoeld: buiten de eigen afdeling een bijeenkomst van een andere afdeling bezoeken. Maar ook samenwerken met een andere afdeling kon eronder vallen. Wie had toen kunnen denken dat er in de coronaperiode veelvuldig over het muurtje gekeken (lees: geZoomd) zou worden? We gingen op de website op zoek naar succesvolle afdelingsoverstijgende projecten.

Tolerantie en actief pluralisme, of hoe passieve tolerantie tot onverschilligheid leidt

Wat is actieve tolerantie? Hoe heeft het begrip 'tolerantie' zich in de afgelopen zeshonderd jaar ontwikkeld? En hoe verhoudt tolerantie zich tot actief pluralisme? Over deze vragen boog de afdeling Limburg I zich eind oktober naar aanleiding van een bijzonder boeiende lezing over de nood aan actieve tolerantie in de huidige samenleving van professor Guido Vanheeswijck, hoogleraar metafysica, cultuur- en godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.

Lustrum Dordrecht: scheepskaarten, modelschepen en 't Princen Eyland

De afdeling Dordrecht vierde begin november haar vierde lustrum in het Maritiem Museum Rotterdam, waar zich momenteel, gezien de verbouwing aldaar, een deel van de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen bevindt. Wat voor soort schepen onderhield de verbinding tussen de eilanden van Nederlands-Indië? Waartoe dienen de rechte lijnen op oude scheepskaarten? En wat valt er te weten over 't Princen Eyland tussen Sumatra en Java?

'Hertaalde' gedichtenbundel Maurice Carême groots gepresenteerd

Wie was Maurice Carême, de Waals-Brabantse dichter die haast iedereen kent in de francofonie en haast niemand in Vlaanderen en, ruimer, in de hele neerlandofonie? Deze vraag stond centraal op de presentatie van de 'hertaalde' gedichtenbundel De zomer ligt zoals een vrouw – L’été couché comme une femme, die eind oktober gepresenteerd werd op een speciale bijeenkomst van de afdeling Waals-Brabant. Net als de vraag waarom Carêmes werk, dat verschenen is in veertig talen, nooit eerder op grotere schaal in het Nederlands werd vertaald?

Nieuwe gewestpresident Schelde-Dommel Han Slot: "De website beter benutten"

Als voorzitter van de afdeling Taxandria ontdekte Han Slot dat hij graag een bijdrage wilde leveren aan de manier waarop de Orde bestuurd wordt en het beleid tot stand komt. Sinds kort krijgt hij de kans dat te doen als de kersverse gewestpresident van Schelde-Dommel. Hij combineert dit met zijn hoogleraarschap wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beter en meer benutten van de website van de Orde voor communicatie, zowel binnen de afdelingen als binnen het gewest, ligt hem nauw aan het hart.

LOF-prijs Nederlandse taal uitgereikt aan Taalunie na Simon Stevin symposium

Het was een jaar later dan gepland. Maar begin deze maand kon dan alsnog het symposium rond de herdenking van de vierhonderdste sterfdag van Simon Stevin plaatsvinden. Het werd georganiseerd door de Vlaamse Volks Beweging (VVB), de Marnixkring en de Stichting Nederlands, ondersteund door de Orde van den Prince, de Nederlandse Taalunie en de Beweging Vlaanderen-Europa. Na het symposium was er de uitreiking van de jaarlijkse LOF-prijs aan, deze keer, het Comité van Ministers van de veertigjarige Nederlandse Taalunie in de persoon van de Vlaamse minister-president Jan Jambon. De laudatio was van Luc Devoldere, oud-hoofdredacteur van De Lage Landen.

Directeur literair archief Letterenhuis: "We werken voor de eeuwigheid"

De afdeling Antwerpen-Land van Ryen nodigde eerder deze maand Nele Hendrickx uit, de directeur van het Letterenhuis, het literaire archief van Vlaanderen. Zij moest zich niet ver verplaatsen want het Letterenhuis bevindt zich in de Antwerpse Minderbroedersstraat, een boogscheut van het Hof van Liere, de vaste stek waar het Land van Ryen maandelijks samenkomt. "Stijn Streuvels bewaarde zijn notities en foto’s om exact dezelfde reden als waarom mensen nu dagboeken bijhouden."

Kokku, biiru en mesu: Nederlands in Japan

Johan Mattelaer is uroloog en lid van de afdeling Kortrijk. Hij is ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de geneeskunde. Dat leidde uiteindelijk tot het boek Rangaku, Nederland(s) in Japan 1600-1853. Waarom was het Nederlands ruim tweehonderd jaar de voertaal voor geneeskundige tractaten in Japan? Wat is het oudste Japanse woord dat aan het Nederlands te linken is? Van welke Nederlandse woorden zijn kokku, biiru en mesu afgeleid? Johan Mattelaer sprak eerder deze maand ook over zijn boek bij de afdeling Schelde-Leie.

Muziek als wapen in de Tachtigjarige Oorlog

Het politieke lied was in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) als een indringend medium én een nuttig instrument om de publieke opinie te beïnvloeden. Er zijn uiteraard liedjes tegen de Spanjaarden en de katholieken, maar ook tegen de geuzen. Ook de diverse protestante richtingen mochten elkaar graag door middel van een lied verketteren. Veel van deze liederen komen rechtstreeks voort uit het volk, maar ook coryfeeën als Vondel en Revius lieten zich niet onbetuigd. Leo Witkamp, van beroep arts, sprak er eerder deze maand over tijdens de vergadering waarop hij voorzitter van de afdeling Tilburg werd.

De neergang van de westerse beschaving in Sint-Truiden

De inschrijvingen voor de lezing van Jonathan Holslag, docent Internationale Politiek aan de VUB, liepen vlot binnen. De lezing, georganiseerd door de afdeling Haspengouw in samenwerking met het gewest Limburg, was opengesteld voor het brede publiek. Daarmee werd een ruimere naambekendheid van de Orde van den Prince beoogt. Dat lukte. Twee weken voor aanvang werd de 'corona-bovengrens' van 200 toehoorders reeds bereikt. Ze werden door de spreker in de prachtige academiezaal te Sint-Truiden getrakteerd op een analyse van de wereldpolitiek in de laatste drie decennia. De spreker had niet alleen goed nieuws…

Taalpolitiek en tweetaligheid in Canada en Québec

Alle federale instanties in Canada moeten sinds de Official Languages Act van 1969 hun diensten in zowel het Engels als het Frans aanbieden. Dit betekent niet dat iedere Canadese burger tweetalig moet zijn, maar dat wordt wel gestimuleerd. Een belangrijk doel van de wet is het beschermen van taalrechten en het garanderen van gelijke behandeling van alle Canadezen. Dr. Jeanette den Toonder, directeur van het Centrum voor Canadese Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van Francofone literatuur en literatuur van minderheden, sprak er in mei over bij de afdeling Groningen.

Is het Engels een tweede taal in Nederland?

Is het Engels in Nederland de facto een tweede taal? Dat was de centrale vraag die Marinel Gerritsen, sinds kort portefeuillehouder NT&C in het Dagelijks Bestuur en emeritus-hoogleraar Intercultural Communication aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vorige maand opwierp tijdens lezingen bij de afdelingen Zwolle en Arnhem. Er zijn wetenschappers die al decennia lang vinden dat Engels inderdaad de tweede taal in Nederland is. Volgens Marinel Gerritsen is dat echter niet het geval.

Phonotype – een uniek lettertype om taal fonetisch begrijpelijk te maken

De afdeling Limburg I maakte het zichzelf niet makkelijk eind april. De spreekster was iemand die een uniek lettertype, phonotype genaamd, heeft gecreëerd om het Nederlands op fonetisch vlak bruikbaar en begrijpelijk te maken voor anderstaligen en nieuwkomers. Hoe werkt het? Hoe moet je de drie e-klanken in 'berenvel' uitspreken? Wat kunnen we met phonotype? Wat gaat er verder mee gebeuren?

Het aanvalsplan van Leopold II op Nederland uit 1854

De Belgische koning Leopold II staat vooral bekend om de wreedheden die hij heeft laten plegen in Congo. Veel minder bekend is dat hij zo gefrustreerd was over de in 1939 vastgelegde grens tussen België en Nederland dat hij als 19-jarige kroonprins in 1854 een militaire aanval op Nederland heeft voorbereid. Pierre Theunissen, voormalig kinderarts en lid van de afdeling Heerlen, vertelde de leden van zijn afdeling begin mei over Leopold zijn plannen om het katholieke zuiden van Nederland bij België te krijgen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2021 15 dec

Hugues Bogaerts geeft ons inzichten in het traject om tot een vaccin te komen.

2022 19 jan

Peter Van Overschelde wijst ons op de reële gevaren van onvoldoende bescherming van data op onze computers, smartphones,...

2022 16 feb

Professor Dr. Rita Temmerman (VUB) geeft een lezing over het fenomeen van transtaligheid in de multiculturele context van Brussel.

Transtaligheid = het proces waarbij meertaligen al hun talen gebruiken als een geïntegreerd communicatiesysteem (Ref.: Clinica Babylonica)

2022 21 feb

De afdelingen Twente Achterhoek, Arnhem en Apeldoorn organiseren al vele jaren een gezamenlijke bijeenkomst in februari.

Februari 2021 moesten we helaas annuleren, maar op 21 februari 2022 is er weer een feestelijke bijeenkomst met als onderwerp onze eigen geschiedenis van Gelderland.

2022 16 mrt

KU Leuven econoom Johan Swinnen schreef een boek over de link tussen bier en de wereldeconomie. Hij lanceerde hiermee ook de term 'bieronomie' of 'beeronomics' (ref.: Universiteit van Vlaanderen)

Terugblik: 

2021 16 nov

’t Wit Lavendel vergaderde alweer fysiek op de gekende locatie, met inachtneming van de maatregelen.. zo kwam men àl onze gsm’s scannen.. Er was een mooie opkomst van 28 deelnemers.

Na een “eerste woord” door Karel van Kesteren, werd smakelijk gegeten (zonder maskers..)

Hubert Helraeth neemt de honneurs waar (onze voorzitter was verhinderd) en doet een aantal dienstmededelingen ivmKerstfeest en uitstap naar Dusseldorf (22-24 april 2022)

De geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd,

2021 24 okt

Op zondag 24 oktober 2021 vond (eindelijk!) de voorstelling plaats van de bundel gedichten ‘De zomer ligt zoals een vrouw – L’été couché comme une femme’, 66 gedichten van Maurice Carême hertaald door Isabelle Bambust en Willy Martin, met tekeningen van Anne van Herreweghen (Leuven, uitgeverij P, 2020, ISBN 978-94-93138-16-2).

Meer dan 100 genodigden, Princeleden (waaronder de presidente mw. Godelieve  Laureys) en andere genodigden (waaronder de schepen van cultuur van de stad Leuven  mw. Denise Vandevoort) maakten er gedurende een zondagmiddag kennis met de gedichten van Maurice Carême.

Bij de boekvoorstelling waren het woord en de geest van Carême gans aanwezig. Het weerklonk in een muzikaal en poëtisch programma gebracht door Angeline van Doveren, Christophe Goedvriend, Annie van Avermaet, Angelica van Itterbeek, Anne Meerbergen, Isabelle Bambust en Willy Martin.

 

2021 20 okt

Béatrice Delvaux wijdt eerst uit over de evolutie van de krant Le Soir. Vervolgens geeft ze haar visie over de huidige Vivaldi-regering. Vivaldi inspireert haar duidelijk wanneer ze de drie voorwaarden opsomt voor een succesvol regeringstraject: deze regering moet een dirigent hebben, het orkest moet gezamenlijk spelen en dan nog liefst dezelfde partituur.

 

2021 19 okt

Verslag van de lezing van professor Kevin Absillis voor de Orde van de Prince, afdeling ‘t Wit Lavendel op 19 oktober 2021

 

Kevin Absillis, hoofddocent moderne Nederlandstalige letterkunde van de Universiteit Antwerpen, spreekt over zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen de internationale strijd tegen slavernij en de opkomst van het flamingantisme.

We werden ingewijd in de politieke en culturele context en de invloed van dit abolitionisme op de Vlaamse Beweging in de 19de eeuw.

2021 21 sep

Johan Vanhecke, hoofd archivering van het Letterenhuis en redacteur van de literaire tijdschriften Zacht Lawijd en Zuurvrij, vertelde over de biografie die hij maakte van Hendrik Conscience. Nooit eerder was er een biografie van Conscience geschreven, tenzij een poging in 2014. In 2015 doken echter 500 brieven van Conscience op en dit was meteen dé gelegenheid om een nieuwe poging te ondernemen. Recent is het boek gepubliceerd: ‘Conscience: voor moedertaal en vaderland’.

2021 07 sep

Deze 'open' activiteit werd samen met Abdij, Stad en Regio georganiseerd en vond plaats in de prachtige locatie van de Academiezaal in Sint-Truiden. 

Een  volledig en mooi verslag vind je in het Princezine van september op  https://www.ovdp.net/node/2221

2021 21 jun

Judith Fanto vertelt over haar debuut roman "Viktor".

Jeanette van Nigtevegt, onze gewestpresident, installeerde Jan Roos als “oudste jongste” lid van de afdeling. 

2021 11 mei

Dinsdag 11 mei was niet zo maar een dag, maar een uitstekende dag om de Musical Soiree te houden.

Nadat wij bij vorige digitale bijeenkomsten de inhoud van een gedeelte van elkaars boekenkast konden zien en wij elkaar bestormden met eigen gemaakte verzen of gedichten, was het deze dinsdag de tijd om elkaars favoriete muziek te horen en zien.

Daarbij werd de vraag gesteld wie heeft wat ingediend?

Bij een gezelschap als het onze zult u begrijpen vliegen de noten dan om de oren.

Men moest keuzes maken, je favoriet punk, hard rock of toch een jonge countertenor.

2021 06 mei

Koning Leopold II van België en zijn aanvalsplan op Nederland in 1854
Lezing door Pierre Theunissen

Nieuws: 

We kunnen er niet omheen: 400ste sterfjaar van de 'Orpheus van Amsterdam'.
Geroemd als "den aldercloecksten ende constichsten Organist deser eeuwe (…); 
weerdigh een Prince der Musijcken "… 

Tijdens een memorabele avond heeft de afdeling Luxemburg op 16 september niet alleen vijf nieuwe leden ceremonieel opgenomen in de afdeling, maar werd ook afscheid genomen van Freddy Bracke als voorzitter.