Londen vergadert digitaal

De normaal gesproken laatste vergadering van het werkjaar in de afdeling Londen kende eind mei een primeur: er werd voor het eerst vergaderd via 'Zoom'. Zeventien Princevrienden namen eraan deel, vanuit vijf landen, inclusief de gewestpresident, met een glas wijn of bier in de hand. Afdelingsvoorzitter Wim Blancke blikt terug.

Een andere primeur - en waarschijnlijk een nieuw record - werd gebroken door ons oudste en nog steeds actieve lid Selma van de Perre, 97 jaar jong. Toen ik haar vooraf vroeg of ze aan het 'Zoom' video conferencing initiatief wilde meedoen, zei ze direct: "Waarom niet? Ik wil het wel eens uitproberen." En dat heeft ze dan ook gedaan. Bijna twee uur heeft ze met veel geduld vanuit haar 'lockdown' positie die avond geprobeerd in te loggen, geholpen door verscheidene andere leden van onze groep, via drukke, parallelle telefoongesprekken. En jawel, het is haar gelukt!  Zoals steeds heeft ze ons die avond nog mooi onderhouden over haar rijke verleden, ditmaal over hoe ze ooit nog Nederlandse les heeft gegeven aan eminente ambassadeurs…

Vlerick Business School

Het was een prachtige epiloog na de voordracht van ons lid Jan De Bondt – rechtstreeks te zien vanuit België. Via zijn uiterst interessante voordracht konden we tijdens de vergadering het leven ontdekken van André Vlerick, oprichter van de eerste Europese Business School: De Vlerick Business School. André Vlerick zette zich reeds tijdens zijn humaniora in voor de ontvoogding van de Vlamingen, deels om zich af te zetten tegen zijn ouders. Hij was 36 jaar toen de Orde van den Prince opgericht werd zijn Kortrijkse stadsgenoot, advocaat Guido Van Gheluwe. Kenden zij elkaar?

Doorzetten

Als je me vraagt hoe je (zo) oud wordt? Wel, voor ons mede-lid Selma Van der Perre is haar drijfveer kennelijk 'doorzetten – altijd'. Dit motto is letterlijk universeel en kent geen tijd of grenzen, zoals we ook kunnen lezen in haar boek 'Mijn naam is Selma'. Haar verhaal heeft zij oorspronkelijk neergepend in het Engels. Het is pas na 25 jaar uitgegeven, eerst in het Nederlands. Het wordt nu als bestseller verder vertaald en uitgegeven in het Engels. Meerdere andere talen staan op stapel. Een andere motiverende uitspraak van 'ons' Selma die ik graag in mijn achterhoofd houd, is: "Als je je begint te verzetten tegen verandering in je leven, dan pas word je oud."

Enquête

Vandaar dat ik als voorzitter na onze eerste 'Zoom-vergadering' een korte enquête heb gehouden onder de leden. Gewoon even polsen naar het al of niet appreciëren van een 'bel- en videovergadering' in vergelijking met onze klassieke, fysieke bijeenkomsten, normaal vijf maal per jaar op de derde donderdag van de maand. Ik wil immers niemand van onze leden uitsluiten. Het resultaat van deze twee-minuten enquête: wie niet kon deelnemen via Zoom, was ofwel grondig belet, doch wenst in de toekomst mee te doen, ofwel vond het, technisch gezien, té moeilijk om deel te nemen. Voor deze laatsten hopen we de technische drempel nog te kunnen verlagen… Opmerkelijk en positief, het overgrote merendeel van onze leden wil regelmatiger digitaal te vergaderen, nu we mekaar niet 'in het echt' kunnen zien, wat nog altijd duidelijk de voorkeur wegdraagt.

Arts

Communicatie tijdens de Covid-19 pandemie is inderdaad, meer dan ooit, cruciaal. Voor mezelf als arts heb ik mij de voorbije maanden voor mijn patiënten moeten verstoppen achter een masker en gelaatsscherm, mompelend, bijna onverstaanbaar, niet alleen voor hen, doch ook voor mijn collega's. Als anesthesist heb ik wel het voordeel dat je niet te veel hoeft te communiceren met je patiënten tijdens de operaties – de meeste van hen 'slapen', of vallen gewoon in slaap als ze me te lang moeten aanhoren. Dit is echter niet het geval voor mijn naaste collegae in de operatiezaal of op de Intensive Care. Integendeel, slechte communicatie kan hier, letterlijk, levensgevaarlijk zijn. Vóór ik mijn patiënten onder narcose breng, zeg ik momenteel zoiets als: "Als ik je op het einde van de operatie wakker maak, denk dan alsjeblief niet dat je droomt dat je meespeelt in een donkere episode van Star Wars. Neen, dit is geen nachtmerrie, dit is de realiteit."

Mark Twain

En dat is het leven. De realiteit is verandering. We moeten die ervaren, ons aanpassen, of we willen of niet, om niet oud te worden, of beter gezegd, om ons niet oud te voelen. Om een uitspraak van Mark Twain aan te halen (die ik nog altijd niet goed kan vertalen): "Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter."

Vele groeten uit Londen en Bristol. Stay safe and you will feel better.

Wim Blancke

Voorzitter afdeling Londen