Ons jaarprogramma

12 oktober : Patick Loobuyck - De kunst van het samenleven in crisistijd (open vergadering)

9 november :  Freek Vandevelde - De invloed van migratie op taal (besloten vergadering)

14 december : Dirk Draulans - Samen voor ons eigen (open vergadering in het Posthof, met genodigden) - start om 20u!

11 januari : Jan Tytgat - Drugs in onze maatschappij (open vergadering)

8 februari : Ruud Hendrickx - installatie nieuwe leden , met causerie over onze taal (besloten)

8 maart : Philip Van Peer - archeologie, de eerste Europeanen (open)

12 april : Intern debat onder leiding van onze cultuursecretaris (besloten)

mei : clustervergadering met afdeling Aarschot en Diest : Jean-Paul Vanbendegem (open)

14 juni : Robert Deridder - Cultuurervaring voor blinden, in musea en bioscopen (open)

Onze eerste ‘echte’ vergadering is een feit.

De vorige en eerste van ons werkjaar stond immers in het teken van amicitia en de blijdschap dat we elkaar eindelijk terug zagen en de tijd kregen om bij te praten

 

Onze gastspreker van vanavond is Patrick Loobuyck, prof. Moraalfilosofie. Zijn uiteenzetting gaat over : De kunst van het samenleven in crisistijd, thema van zijn recent verschenen boek “Met elkaar. Voor elkaar” (uitgeverij Pelckmans)

 

De samenleving komt onder druk te staan wanneer tijdens een crisis (denken we maar aan de coronapandemie, de klimaatproblematiek) appel wordt gedaan op onze vrijheid (vb vaccinatievrijheid, dragen van mondkapje, bubbel-ontmoetingen), de democratie (laten we toe dat de beslissingen genomen worden door experts of door onze democratisch verkozen politiekers ), ons burgerschap ( met ons gezond verstand volgenden we het grootste deel van de opgelegde regels relatief goed op) , het kritisch en onze solidariteit (de inzet van een groot aantal vrijwilligers en in Vlaanderen bovendien een grote vaccinatiebereidheid).

 

De uiteenlopende standpunten lokken heel wat vragen uit en leiden tot een interessante en levendige discussie.

 

Onze voorzitter kondigde het reeds per mail aan en bevestigt nu dat de voordracht met Dirk Draulants (“samen voor ons eigen” - zoeken naar een evenwicht tussen egoïsme en altruïsme) verschoven wordt naar de vergadering van 14 december (Posthof) en frist op dat het de bedoeling is dat elk Princelid extra genodigden (liefst 2) tracht aan te trekken. Daardoor verschuift onze gastspreker van december naar de vergadering van dinsdag 9 november - 19u15 in de "Kopenhagen" : wij verwachten taalwetenschapper Freek Vandevelde (het is een besloten vergadering) over  De impact van migratie op taal.

 

Binnen onze afdeling herhalen we de éénvormige afspraak : inschrijvingen (van de partner) en/of verontschuldigingen van het lid enkel via mail aan de secretaris .

Het verslag van de vergadering en het jaarprogramma worden in het afdelingstabblad van onze Princewebsite, gepubliceerd.

 

De cultuursecretaris maakt de twee winnende ploegen bekend van het taalspel van onze startvergadering van september ll.

De deelnemers van de winnende ploeg zijn Paul, Herman en Jaak.

Als jurylid van de streekgebonden poëziewedstrijd Julia Tulkens zal hij (wanneer Tienen de inrichtende stad is (Linter en Landen nemen nl ook deel), de scholen over hun deelname zeker persoonlijk gaan aanspreken en motiveren tot deelname.(dit jaar was er immers vanuit de Tiense scholen geen enkele inzending !)

Hij verwent ons tot slot taalkundig met een thematische haiku .

 

                              We harken woorden

                              Om weer de herfst te kleuren

                              Samen in vriendschap

 

Verslag

Lucia Dewolfs