Zwolle

Zwolle is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde donderdag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
038-4538418
Adres:
restaurant Urbana
Wipstrikkerallee 213
8025 AH Zwolle
Telefoon:
06-15010289
E-mail:
Bankrekening:
NL46ABNA0504867369 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Zwolle
NT&C project:
Stichtingsdag: 06-11-2007
Aantal leden: 13

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Geen divers nieuws