Zwolle

Zwolle is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde donderdag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
038-4532872
Adres:
Restaurant “De Agnietenberg”
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle
E-mail:
Bankrekening:
NL46ABNA0504867369 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Zwolle
NT&C project:
Laaggeletterdheid
Stichtingsdag: 06-11-2007
Aantal leden: 14

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Wat zou het mooi zijn als ieder kind, in Nederland en Vlaanderen, kan opgroeien tussen de mooiste kinderboeken, uitgestald in zijn eigen boekenkast... Dat is de missie van de  jaarlijkse campagne Geef een (prenten)boek cadeau'! Een aktie waarmee volwassenen met kleine bijdragen grote doelen helpen bereiken. Door een donatie kunnen ook wij deze missie ondersteunen: met het schenken van 40 boeken aan een basisschool. Heel dankbaar werk dit te mogen doen.