De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Hoe nu en wat wel?

Alle afdelingen worstelen me de vraag: hoe nu? Veel afdelingen organiseren Zoombijeenkomsten. Er waren ook 'normale' bijeenkomsten, in de buitenlucht of in een museum, maar dan in kleine groepjes. In sommige afdelingen hadden leden 'connecties' en kon een 'fysieke' lezing coronaproof worden georganiseerd in een grote zaal die normaal daarvoor niet beschikbaar zou zijn. Je moet wat als afdeling... We doen een greep uit de vele activiteiten die we op de webpagina's van afdelingen vonden of die ons werden toegestuurd.

Hoe door corona de familie Vestdijk werd teleurgesteld in Arnhem

De coronacrisis overviel de Orde van den Prince, ook in de afdeling Arnhem. Het afdelingsbestuur organiseerde kleinschalige koffie-ochtenden bij leden thuis en een zomerborrel in de open lucht. Ze vroeg de leden van de afdeling ook om op papier te zetten hoe zij de afgelopen maanden hadden ervaren. Het resultaat is een mooi vormgegeven boekje, Blik op corona, waarin niet minder dan twintig leden in proza, poëzie en beeld terugblikken op hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. Zoals afdelingssecretaris Age Bertoen, die de familie Vestdijk teleurstelde tijdens de eerste coronaweken...

Gedicht van de maand: 'De wilde iris' van Nobelprijswinnares Louise Glück

Wat is er boeiender dan via het 'Gedicht van de maand' kennismaken met het werk van een voor velen, tot voor kort nobele onbekende? Dat geldt gewis voor de Amerikaanse dichteres, essayiste en laureate van de Nobelprijs voor Literatuur 2020 Louise Glück. Journaliste Colette Demil, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, vroeg haar om een interview. Dat werd door de dichteres zelf afgewezen, maar er ontspon zich wel een levendige email-uitwisseling tussen 'Colette' en 'Louise' naar aanleiding van Glücks gedicht The wild iris… Het leidde tot een uitgebreid maar evenredig interessant Gedicht van de maand.

Princevriend wint Taalboekenprijs met '15 eeuwen Nederlandse taal'

De Taalboekenprijs 2020 is gewonnen door professor Nicoline van de Sijs, lid van de afdeling Utrecht dankzij haar boek 15 eeuwen Nederlandse taal. De prijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw en werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs gaat naar een boek over de Nederlandse taal dat niet alleen geschikt is voor een breed publiek, maar ook oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is. Wat heeft een steppenvolk in het huidige Zuid-Rusland te maken met 'ons' Nederlands? Is taalverandering altijd taalverloedering? Wat kan een leraar Nederlands met dit boek?

Nieuw DB-lid Communicatie en website Serge Huyghe: "De Orde is een evidentie in mijn leven"

Twee nieuwe leden telde het nieuwe Dagelijks Bestuur dat president Godelieve Laureys eerder dit najaar presenteerde. Ruud Hagenouw (coronabeleid) werd in de vorige PrincEzine geïntroduceerd. Deze keer is portefeuillehouder Communicatie en website Serge Huyghe aan de beurt. Op beide onderwerpen van zijn portefeuille heeft hij de afgelopen jaren binnen de Orde achter de schermen zijn sporen verdiend. Nu ziet hij het als zijn taak de al bestaande plannen operationeel te maken. Wie is Serge Huyghe? "De Orde is zo geïntegreerd in mijn persoonlijk leven dat het een soort evidentie is geworden."

Uitredend gewestpresident West-Vlaanderen Jan Vandromme: "Meer profilering van de Orde"

Opgeleid als Germanist en econoom werkte Jan Vandromme in het internationale bedrijfsleven en als consultant commercieel en supply chain management. Hij was vier jaar voorzitter van de afdeling Kortrijk. Toen hij drie jaar geleden bijna 65 werd, had hij tijd om gewestpresident West-Vlaanderen te worden. Wie meer wil weten over zijn mening over het Afrikaans en de uiteindelijk nooit opgerichte afdeling Warschau, moet het interview ten tijde van zijn aantreden als gewestpresident lezen. Zelf kijkt hij bij zijn afscheid liever naar de toekomst. "De hamvraag is hoe we ons als Orde méér kunnen profileren in het sterk veranderde maatschappelijke bestel van vandaag."

Afdelingsbijeenkomsten in coronatijd: gedichten, wandeltochten en digitale uitsluiting

Bijeenkomen op een - min of meer - 'normale' afdelingsvergadering durfden veel afdelingen de afgelopen weken niet aan. Wat deden de afdelingen dan wel? Na een kleine - en vast niet volledige - speurtocht op onze website vonden wij wandeltochten, online bijeenkomsten, gedichten en zelfs 'gewone' bijeenkomsten, wel coronaproof. Over, onder andere, gekleurde zeshoeken, digitale uitsluiting, het woord 'verloskundige', de waarde van geld en het beleg van Oostende.

Een leidraad voor de Orde van den Prince in coronatijden

Vanwege de aanhoudende perikelen met het coronavirus moet de Orde van den Prince zich een beetje opnieuw uitvinden. Het Dagelijks Bestuur heeft een leidraad uitgewerkt om de afdelingen te ondersteunen. Het is een reflectiestuk waarin de verschillende aspecten aan bod komen van de problemen die zich aandienen. Midden augustus werd de tekst naar de afdelingsbesturen gestuurd. Het is ook interessante lectuur voor de leden.

Londen vergadert digitaal

De normaal gesproken laatste vergadering van het werkjaar in de afdeling Londen kende eind mei een primeur: er werd voor het eerst vergaderd via 'Zoom'. Zeventien Princevrienden namen eraan deel, vanuit vijf landen, inclusief de gewestpresident, met een glas wijn of bier in de hand. Afdelingsvoorzitter Wim Blancke blikt terug.

De Orde tijdens een coronazomer

In de  vorige twee PrincEzines stond een groot aantal verhalen, dagboekfragmenten, overpeinzingen, afdelingsboekjes, gedichten, video’s en nieuwsbrieven over de Orde in tijden van corona. In de loop van deze zomer was er een kentering te zien van virtuele naar meer 'echte' bijeenkomsten. We zagen verslagen over bijeenkomsten in de buitenlucht en aankondigingen van 'gewone' bijeenkomsten in september, wel coronaproof natuurlijk. Wat viel ons zoal op in de 'coronabijdragen' van de afgelopen twee maanden die ons onder ogen kwamen op de afdelingspagina's?

Nieuw bestuurslid Ruud Hagenouw met een nieuwe DB-portefeuille: coronabeleid

Na de herverkiezing van Godelieve Laureys als president heeft zij een Dagelijks Bestuur samengesteld, waarin vier leden uit haar 'oude' bestuur opgenomen zijn, al zullen die niet allemaal de volledige termijn van drie jaar in functie blijven. Er zijn ook twee nieuwe gezichten, waarvan we er eentje in deze PrincEzine voorstellen: Ruud Hagenouw, portefeuillehouder coronabeleid. Hoe gaat hij zijn medische en managementervaring inzetten? Het coronavirus gaat hij, naar eigen zeggen, niet verslaan, maar wat gaat hij wel doen in het bestuur? En wat heeft niemand hem binnen de Orde verteld?

Onbekende schilder Jean Baptiste Discart steeds minder onbekend

'Boek Ordelid over de ten onrechte onbekend gebleven schilder Jean Baptiste Discart' was de nogal ingewikkelde kop die in juni 2019 in PrincEzine verscheen. Theo Kralt, oud-voorzitter van de afdeling Utrecht, had een boek geschreven over de Oostenrijks-Franse schilder Discart (1855-1940), die zoveel gereisd had dat hij mede daarom zo onbekend is gebleven. Onlangs verscheen een Engelstalige en uitgebreide versie van het boek. Het werd eind september coronaproof aangeboden aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

'Begrijpend lezen' en de leesvaardigheid van 15-jarigen

De lesmethode 'Begrijpend lezen' ontmoedigt het lezen in het secundair onderwijs en is mede verantwoordelijk voor de zorgelijke terugloop van de leesvaardigheid bij onze 15-jarigen. Dit stelde programmamaker Arjen Lubach in zijn wekelijkse uitzending 'Zondag met Lubach' op de Nederlandse televisie eind september. Maarten Tamsma, afdeling Kennemerland, schreef er een essay over. "Eerst empathie, dan theorie."

Samen lezen voor meer welbevinden in Geraardsbergen: Het Lezerscollectief

In Geraardsbergen doen leden van de afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen mee aan het project Het Lezerscollectief. De kern van het project: samen boeken, verhalen en gedichten lezen met mensen die in de praktijk moeilijk toegang hebben tot literatuur, zoals gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede. Vrijwilliger en Ordelid Ann Vandamme en medelid Katrien Genbrugge interviewden Dirk Terryn, de oprichter van Het Lezerscollectief. Welke invloed heeft samen lezen op iemands welbevinden? Hoe leidt samen lezen tot gesprekken die anders niet zouden plaatsvinden? Wat haal je er als vrijwilliger zelf uit? Kunnen andere afdelingen hier ook iets mee?

Gekend in ongekende tijden – coronatijden in de Nederlandse kerk in Londen

Als predikant van de Nederlandse Kerk in Londen sta ik in een lange lijn van voorgangers. Allemaal staan we letterlijk gebeiteld in de muur van de kerk en bij elke predikant hoort een verhaal. Dat zal ook bij mij straks, als ik over een paar jaar verder trek, het geval zijn. Wanneer ik langs die muur met voorgangers loop en helemaal onderaan mijn eigen naam zie staan, denk ik daar soms over na. Wat zal mijn verhaal hier kleuren als ik achteraf terugkijk?

Afdeling Curaçao huldigt beste scholieren Nederlands

De afdeling Curaçao heeft begin juli aan de beste havo- en vwo-leerlingen van de vier publiek-gefinancierde havo- en vwo-scholen op het eiland een 'Certificaat van waardering' uitgereikt. Het gaf wat extra cachet aan de wegens de coronacrisis sobere diploma-uitreikingen.

Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel

Boekentip: 'Nulpunt 1945: De Lage Landen een mensenleven later'

Wie aanwezig was op de Dagen van den Prince 2019 in ’s-Hertogenbosch, herinnert zich ongetwijfeld de lezing van Luc Devoldere, hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel vzw. In zijn lezing onderhield hij ons over Nederland en België (Vlaanderen) als "elkaars dichtste buitenland". Hij kreeg terecht een staande ovatie, minutenlang. En nu is er de bundel 'Nulpunt 1945'. De redactie trok naar het West-Vlaamse Rekkem om de hoofdredacteur ervan te interviewen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Voorlopig geen activiteiten.

Terugblik: 

Voorlopig geen activiteiten.

Nieuws: 

Blijkbaar heeft het poëzievirus niet alleen in onze afdeling toegeslagen. De laatste editie van Noord & Zuid wekt het vermoeden dat er binnen de Orde van den Prince  zelfs een kleine poëziepandemie heerst.