De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Godelieve Laureys met overweldigende meerderheid opnieuw verkozen als president van de Orde van den Prince. 

Godelieve Laureys werd door de Algemene Raad plaats van de Orde van den Prince van 6 juni met overweldigende meerderheid herverkozen. Vanwege de Covid19-maatregelen werd deze raad virtueel gehouden als videoconferentie. De verkiezing werd nu ook unaniem bevestigd door het Presidium. Hiermee is zij m.i.v. 1 september wederom benoemd in de functie van President van de Orde van den Prince voor 3 jaar.  

In haar visienota legt ze de nadruk op de noodzaak van een duurzame vernieuwing binnen de organisatie. Hiervoor moeten de ingezette vernieuwingen nog beter worden verankerd in de afdelingen. Ze pleit ervoor om in dialoog met de gewestpresidenten en de afdelingsvoorzitters de eigentijdse invulling van de Orde van den Prince beter te doen landen bij de leden. Ze heeft ook de stellige intentie om verder werk te maken van het interne en externe communicatiebeleid en om de uitstraling van de OvdP te bevorderen.

Wat betreft de werking Nederlandse taal en cultuur zullen nieuwe accenten gelegd worden om ertoe bij te dragen dat onze taal en onze cultuur zich door kunnen ontwikkelen te midden van een globale samenleving, dat onze taal toegankelijk en functioneel blijft voor alle Nederlanders en Vlamingen, ook voor hen die laaggeletterd zijn en voor hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Dat sluit ook goed aan bij de oorspronkelijke missie van de Orde: over breuklijnen heen in een open geest en met respect voor elkaar de dialoog aangaan en een verbindende rol spelen.
 

Wat is tijd?

Waarom bleef niet heel Limburg Belgisch?

De klaproos en Vlaamse WOI-literatuur in Haspengouw

Boekpresentatie Ravensbrück-overlever Selma Van De Perre op Nederlandse residentie in Londen

En nu?

Video over vriendschap, pijn en vreugde wint Princetrofee voor taal

Is het Nederlands nog één taal?

Leven en ondergang van Ludwig de grote Geweldenaar

De Poolse bevrijders in Breda

Dagen van den Prince 2020 afgelast

Koningin Wilhelmina, moeder der Hongaren

De toekomst van onze kerken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Welkom bij het Gewest Buitenland - meertalige uitleg over de orde

Het gewest Buitenland omvat voornamelijk die afdelingen gelegen buiten Vlaanderen en Nederland en de afdeling Extra-Muros.  Het gewest telt circa 10% van het totaal van de leden van de Orde.

't Wit Lavendel was een rederijkerskamer in Amsterdam in de 16de eeuw waar veel geëmigreerde Antwerpenaren lid van waren. . De geschiedenis van deze rederijkerskamer staat symbool voor het overwinnen van cultuurverschillen tussen de Noord- en Zuid-Nederlanders en wijst erop dat dit kan leiden tot een vruchtbare samenwerking. 

Met vervolg van de introductie: Gewestdagen, Taal&Cultuur, en de groei van de afdeling