De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Godelieve Laureys met overweldigende meerderheid opnieuw verkozen als president van de Orde van den Prince. 

Godelieve Laureys werd door de Algemene Raad plaats van de Orde van den Prince van 6 juni met overweldigende meerderheid herverkozen. Vanwege de Covid19-maatregelen werd deze raad virtueel gehouden als videoconferentie. De verkiezing werd nu ook unaniem bevestigd door het Presidium. Hiermee is zij m.i.v. 1 september wederom benoemd in de functie van President van de Orde van den Prince voor 3 jaar.  

In haar visienota legt ze de nadruk op de noodzaak van een duurzame vernieuwing binnen de organisatie. Hiervoor moeten de ingezette vernieuwingen nog beter worden verankerd in de afdelingen. Ze pleit ervoor om in dialoog met de gewestpresidenten en de afdelingsvoorzitters de eigentijdse invulling van de Orde van den Prince beter te doen landen bij de leden. Ze heeft ook de stellige intentie om verder werk te maken van het interne en externe communicatiebeleid en om de uitstraling van de OvdP te bevorderen.

Wat betreft de werking Nederlandse taal en cultuur zullen nieuwe accenten gelegd worden om ertoe bij te dragen dat onze taal en onze cultuur zich door kunnen ontwikkelen te midden van een globale samenleving, dat onze taal toegankelijk en functioneel blijft voor alle Nederlanders en Vlamingen, ook voor hen die laaggeletterd zijn en voor hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Dat sluit ook goed aan bij de oorspronkelijke missie van de Orde: over breuklijnen heen in een open geest en met respect voor elkaar de dialoog aangaan en een verbindende rol spelen.
 

Wat is tijd?

Waarom bleef niet heel Limburg Belgisch?

De klaproos en Vlaamse WOI-literatuur in Haspengouw

Boekpresentatie Ravensbrück-overlever Selma Van De Perre op Nederlandse residentie in Londen

En nu?

Video over vriendschap, pijn en vreugde wint Princetrofee voor taal

Is het Nederlands nog één taal?

Leven en ondergang van Ludwig de grote Geweldenaar

De Poolse bevrijders in Breda

Dagen van den Prince 2020 afgelast

Koningin Wilhelmina, moeder der Hongaren

De toekomst van onze kerken

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Een steuntje in de rug voor lezers van deze pagina.

 

Dichter Ingmar Heytze vliegt mee met vogels en zwemt mee met vissen in zijn gedicht 'Vogels, Vissen':

In de rubriek VARIA worden berichten opgenomen met betrekking tot zaken die relevant zijn op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur en zich bij voorkeur binnen onze regio (Waals-Brabant)afspelen.

"  IEDERE DAG BEN IK BLIJ DAT IK LEEF " 

Ayan Mohamud Yusuf die in april 2017 bij Westkwartier te gast was, pende haar levensverhaal nu in een boek neer: ‘Op zoek naar vaste grond’. Ze vertelt over haar hobbelig levensverhaal, van vluchteling tot kabinetsmedewerkster.